"grand house" translation into Hungarian

EN

"grand house" in Hungarian

See the example sentences for the use of "grand house" in context.

Context sentences for "grand house" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishShe and Miss Millie were waiting on the front steps of the grand house to meet them.
Carl és Millie kisasszonyok a grandiózus ház első lépcsőjén várakoztak Mattingly atyára.
EnglishIt was a grand house, yes-a mound of greenery pierced by windows and bristling with slender towers.
Hatalmas épület volt, igen - zölddel be-futtatott falak apró ablakokkal átdöfve és csavart tornyok.
EnglishTime for him to be away from here, elsewhere in this grand house.
Ideje volt eltűnni innen a nagy ház egy másik részébe.
EnglishLittle Garp was there, tooin the sumptuous country kitchen of the vast, grand Steering family house.
És persze ott volt a kis Garp is a Steering család tekintélyes úri lakának vidékiesen tágas konyhájában.
EnglishTake a little walk across Magazine Street and down First and pass by that grand and dilapidated old house.
Sétálsz egy kicsit: keresztül a Raktár utcán, le az Elsőn, el a nagystílű és pusztuló vén ház mellett.
EnglishThis room, I know notsome grand house, surely.
- Ezt a szobát nem ismerem... valami nagy házban van, biztosan.
EnglishOnce a grand movie house, the Luxe Theater had become a shabby relic specializing in revivals.
A környék közel sem volt olyan csillogó, mint a Francia Negyed, ócska lebujok, zacik, italboltok gubbasztottak egymás mellett.
EnglishBetter to see the grand opera house in Vienna or Paris, the former KGB officer thought, as he entered his room.
Hát, akkor már inkább a bécsi vagy párizsi operaházban gyönyörködöm, gondolta szobájába lépve a volt KGB-tiszt.
English`It's not a grand house at all.
EnglishThe Grand House, it was called.
EnglishAnd that was a real grand plantation house at Riverbend, they said, used to be pictures of it in the books even when it was all falling down.
Az, úgy mondták, egy igazi fényűző ültetvényes udvarház volt Riverbendnél, még azután is szerepelt a képe a könyvekben, mikor rég összedőlt.
EnglishWe intend to leave this grand house of yours with what's owed to usBezrar, the rope!
Csak akkor hagyjuk el a házat, ha visszakaptuk, ami a miénk - Bezrar, a kötelet! -, és csak rajtatok múlik, hogy mindez mennyire lesz fájdalmas!
EnglishTo its right the palm trees thinned and a small driveway curved around the Grand House and sloped downward to a large open area of white rock.
Jobb oldalán már ritkábban álltak a pálmafák, egy kocsifeljáró kanyarodott fel, amely később lejteni kezdett és elvezetett egy nagy, fehér sziklákkal bontott területre.

Other dictionary words

English
  • grand house

Do you want to translate into other languages? Have a look at our Danish-English dictionary.