"grand jury" translation into Hungarian

EN

"grand jury" in Hungarian

EN grand jury
volume_up
{noun}

grand jury
The subpoenas will require their presence before our grand jury at 10 A.M.
Hétfőn reggel tíz órakor kell megjelenniük a vádesküdtszék előtt.
What if Mark refuses to talk, and Foltrigg presents him with a grand jury subpoena?
- Mi van, ha Mark nem hajlandó beszélni, és Foltrigg a vádesküdtszék elé idézteti?
He'll get a grand jury subpoena for Mark, and away you go to New Orleans.
Vádesküdtszék elé idézteti Markot, és akkor mehetnek New Orleansbe, Reggie.
grand jury
Because my client is entitled to that protection, short of anything but a Grand Jury.
Ügyfelemet mindenképpen megilleti ez a védelem, hacsak Nagy Esküdtszék elé nem kerül az ügy.

Similar translations for "grand jury" in Hungarian

grand noun
grand adjective
jury noun
jury adjective

Context sentences for "grand jury" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe had nothing to do with the grand jury subpoenas, you understand?
Azt ugye tudja, hogy nekünk semmi közünk nem volt a vádesküdtszéki idézésekhez?
EnglishOf course I'd be dead before the matter even got as far as a grand jury.
Természetesen előbb meghalok, semhogy az ügy esküdtszék elé kerülhetne.
EnglishShe left no stone unturned to prevent the grand jury finding the bill.
Minden követ megmozgatott, hogy a fő esküdtszék ne fogadja el a vádat.
EnglishThe federal grand jury has been meeting nonstop for a month.
Menj be rajta, aztán rohanj föl egy emeletet, a tárgyalóterem jobbra a harmadik.
EnglishThe president of the company shot himself two days after being subpoenaed to appear before a grand jury.
A vállalat elnöke két nappal azután, hogy megkapta a bírósági idézést, agyonlőtte magát.
EnglishThey'll have him before the Grand Jury and he'll refuse to say anything, on his constitutional rights.
Az esküdtszék elé idézik, és ő megtagadja majd a vallomástételt, alkotmányadta jogával élve.
EnglishI'll be back in two days with a grand jury subpoena, he yelled.
Két nap múlva visszajövök a vádesküdtszéki idézéssel kiáltotta.
EnglishWell, yesterday, David Roy testified before the grand jury.
Nos, David Roy tegnap tanúvallomást tett az esküdtbíróság előtt.
EnglishIn his case, the grand jury would be the United States House of Representatives' Committee on the Judiciary.
Az ő esetében az Egyesült Államok képviselőházának jogi bizottsága lesz a nagyesküdtszék.
EnglishI dare say the Grand Jury would like to know what those reasons are.
Merem állítani, hogy a Nagy Esküdtszéket felettébb érdekelni fogja, hogy milyen természetűek ezek az okok.
EnglishHe'd sent Fink back to Memphis early that morning with the grand jury subpoenas for the kid and his lawyer.
Ugyanakkor viszont Foltrigg elégedett és magabiztos hangulatban volt.
EnglishGet the grand jury ready, he snapped at Wally, who bounced off the desk and headed for the door.
- Tartsd készenlétben holnapra a vádesküdtszéket - vakkantotta Wallynak, aki leugrott az asztalról, és megindult az ajtó felé.
EnglishWhere are the grand jury subpoenas? he asked.
- Hol vannak a vádesküdtszéki idézések? - kérdezte.
EnglishThen I want to tell him I'll be back with a grand jury subpoena, and shortly after that I'll be back with an indictment.
Aztán elmondom neki, hogy legközelebb bírósági idézéssel jövök vissza, majd nem sokkal azután a vádemeléssel.
EnglishAnd I'm not going to see the grand jury in New Orleans.
EnglishThe grand jury was looking into half a dozen charges of police brutality, whether the accusations had substance or not.
A bíróságok legalább fél tucat rendőri túlkapást tárgyaltak, függetlenül attól, hogy megalapozottak voltak-e vagy sem.
EnglishTar-ranee and his buddies could show the tapes to a grand jury and indict at least thirty lawyers from the Bendini firm.
Tarrance és haverjai megmutathatják a szalagokat a vádesküdtszéknek és a Bendini cég legalább harminc ügyvédje ellen vádat emelhetnek.
EnglishWhat's this grand jury stuff?
EnglishIt's a grand jury subpoena.
EnglishMaybe I can be made to talk to a Grand Jury or even a Coroner's Jury, but I haven't been called before either yet, and it's a cinch I'm not going to advertise my clients' business until I have to.
Lehet, hogy a bíróság előtt beszélnem kellene, de eddig még nem idéztek meg, és holtbiztos, hogy ügyfeleim dolgait nem szellőztetem, amíg nem kényszerítenek rá.