"granddad" translation into Hungarian

EN

"granddad" in Hungarian

EN granddad
volume_up
{noun}

granddad

Synonyms (English) for "granddad":

granddad

Context sentences for "granddad" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFor years your granddad bent my ear... with stories about that old book.
Az évekért amikor a nagyapád engem traktált... a történeteivel az öreg könyvről.
EnglishIt was Watson's granddad or great-granddad--I can't remember which--that built this place.
Watson nagyapja, vagy dédapja nem emlékszem, melyik építtette ezt a palotát.
EnglishWell, your granddad always believed... you couldn't put a price on the pursuit of knowledge.
Nos a nagyapja mindig hitte... hogy nem tudná kifizetni a tudás hajszolásának árát.
EnglishI mean, I had to bring in a whole case of Grand-Dad today, and there's only two bottles left.
Ma kellett hogy hozzak egy egész láda GrandDad whiskyt, és már csak két palack maradt.
EnglishHis great-granddad had been Eli Whitney, the inventor of the cotton gin.
A dédapja Eli Whitney, a gyapotmagtalanító gép feltalálója volt.
EnglishI'm working on a web page for Granddad for his research.
Egy honlapon is dolgozom nagyapa kutatásához.
EnglishBoy: Grand-dad, tell me the solution please.
Fiú: Nagyapa, kérlek, áruld el a megoldást.
EnglishYou almost take after your granddad.
Már majdnem teljesen olyan vagy, mint a nagyapád.
EnglishGranddad's been doin' this a long, long time.
A nagyapi már nagyon régóta űzi ezt.
EnglishMy mum was there; my brother was there; my granddad was there -- had a little Union Jack -- (Laughter) -- and that was about it.
Ott volt az anyukám, ott volt a bátyám, ott volt a nagyapám -- lengetett egy kis zászlót -- (Nevetés) -- és ennyi volt.
EnglishI put my great-granddad's watch away.
EnglishWhy, my grand-dad, and my uncle Andy after him, him that was the Gaffer's eldest brother he had a rope- walk over by Tighfield many a year.
Nos, nagyapámnak, s a nagybátyámnak, az öregem legidősebb bátyjának, kötélverő műhelye volt Zsinegesen hosszú éveken át.
EnglishI wanna be like Granddad.
EnglishYour granddad had a saying.
EnglishIt was my great-granddad's watch.
English- We were talking about Granddad.
EnglishThis way out, granddad.
English(Boy: All right, grand-dad.)
EnglishSo from the murdered Czar you have to go back three generations to GreatGranddad, then sideways to a junior son, then down four generations to reach Semyon.
- Tehát a meggyilkolt cártól kezdve háromnemzedéknyit kell visszamenni, egészen a dédapá-ig, aztán egy másodszülött fiú ágán lefelé négynemzedéknyit, hogy elérkezzünk Szemjonhoz.