"grandees" translation into Hungarian

EN

"grandees" in Hungarian

See the example sentences for the use of "grandees" in context.

Context sentences for "grandees" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBrezante lacked force of character and for a variety of reasons was unpopular with many of the grandees.
Brezante herceg igen gyenge jellemnek tűnt, és a nemesek közül sokan nem kedvelték.
EnglishKing Aillas now waited on the jetty, along with twenty grandees of the realm and their ladies.
Aillas király ekkor már a kikötőhídon várakozott, a birodalom húsz előkelőségének és feleségeiknek társaságában.
EnglishToday I give welcome to my cousin, two grandees from far lands, and six gentlemen who are not only my advisers but also my friends, trusted and true!
- Ezennel szeretném köszönteni unokabátyámat, két távoli ország főrendjét és hat úriembert, akik nem csak tanácsadóim, de hűséges és igaz barátaim is!
EnglishAt first I thought his motives to be sheer Celtic perversity, but later I learned that he was entertaining certain grandees from Ireland, and all were drunk.
Először azt hittem, egyszerű kelta szeszélyből, de aztán később megtudtam, hogy bizonyos ír előkelőségek voltak nála vendégségben, és mindnyájan részegek voltak.

Other dictionary words

English
  • grandees

In the English-Hindi dictionary you will find more translations.