"grandiloquent" translation into Hungarian

EN

"grandiloquent" in Hungarian

EN grandiloquent
volume_up
{adjective}

grandiloquent (also: magniloquent, pompous, rotund)
The diagnosis given in these communications is also generally correct, rhetorical and grandiloquent.
Az említett közleményekben szereplő diagnózis általában szintén helyénvaló, szónoki és fellengzős.
Alacrity fellengzős pózba vágta magát.
These questions, too, must be answered if one is to lapse into grandiloquent lyricism; otherwise, one pulls the wool over citizens' eyes.
Ezeket a kérdéseket is meg kell válaszolni, ha az ember a fellengzős érzelgősség hibájába esik; máskülönben félrevezeti a polgárokat.

Synonyms (English) for "grandiloquent":

grandiloquent

Context sentences for "grandiloquent" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe cannot make grandiloquent speeches about Europe and do nothing.
Nem tehetjük azt, hogy dagályos szónoklatokat tartunk az Európai Unióról, majd nem teszünk semmit.
EnglishAs he looked at her she spied him and gave a particularly grandiloquent arm-gesture and a grin.
Ahogy Thad ránézett, Wendy észrevette, és császári mozdulattal intett felé, majd megeresztett egy vigyort.
EnglishBut the little man went on with an almost grandiloquent smirk.
De a kis ember majdhogynem hencegő vigyorral folytatta.
EnglishHe bowed to Carse and Ywain with grandiloquent politeness.
Pajkos udvariassággal bókolt Carse és Ywain előtt.