"grandmother" translation into Hungarian

EN

"grandmother" in Hungarian

EN grandmother
volume_up
{noun}

grandmother
I said: That seemed to me a very odd conversation, Grandmother.
Furcsa egy beszélgetés volt ez, nagyanya.
Please, Great-grandmother Caligula pleaded.
Kérlek, nagyanya könyörgött Caligula.
Come on, I want to find Grandmother's nine churches.
Meg akarom találni nagyanya kilenc templomát!

Synonyms (English) for "grandmother":

grandmother

Context sentences for "grandmother" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOh, do tell me what's wrong, pretty little grandmother of the tribe, said Oberon.
Áruld el nekem, hogy mi bánt, ó, szép kicsi nagymamája a törzsnek! mondta Oberon.
EnglishI divorced Urgulanilla, after first writing to my grandmother for permission.
Lívia válaszában azt írta, hogy a gyermeket ki kell tenni rögtön születése után.
EnglishOncle Julien slept with my great-grandmother in this house when she was thirteen.
Dédanyám tizenhárom éves volt, mikor lefeküdt Julien bácsival ebben a házban.
EnglishOne young girl posted the last message she ever heard from her grandmother.
Egy fiatal lány elküldte az utolsó üzenetet, amit valaha kapott a nagymamájától.
EnglishAnd the Chinese -- My great-grandmother said only that the unicorn had a good smell.
- A dédnagyanyám csak annyit mesék, hogy az egyszarvúnak nagyon jó illata volt.
EnglishThe priest, he knew, was a coward who would sell his grandmother for preferment.
Látta a papról, hogy gyáva, hogy a tulajdon nagyanyját is odaadná egy előléptetésért.
EnglishShe insisted she had to leave for Riverbend at once, that her grandmother lay dying.
Ragaszkodott hozzá, hogy azonnal indul Riverbendbe, mert a nagyanyja haldoklik.
EnglishThere's nothing constructive in laughing all the time, said her grandmother.
Nincsen abban semmi konstruktív, ha valaki állandóan nevet mondta a nagyanyja.
EnglishMy late wife Ruth, the grandmother of these children, was born in Vienna.
Boldogult feleségem, Ruth, ezeknek a gyerekeknek a nagyanyja, Bécsben született.
EnglishMy grandmother looked hard at Augustus when he had finished reading the unlucky letter.
Nagyanyám keményen Augustusra nézett, amikor elolvasta a szerencsétlen levelet:
EnglishWhether they're four, 40, or my 88-year-old grandmother, I respect women, all right?
Akár 4 évesek, akár 40, akár a 88 éves nagymamám, én tisztelem őket, rendben?
EnglishIll come back after dinner, so Miss Sarah (that was Grandmother) can try it.
Majd ebéd után visszajövök, hogy Miss Sarah (vagyis nagymama) kipróbálhassa.
EnglishShe realized with some surprise that she was looking forward to being a grandmother.
Némi meglepetéssel vette tudomásul, hogy szinte várja, hogy nagyanyó legyen.
EnglishMy grandmother always said, Why buy the cow when you get the sex for free?
Nagyanyó mindig mondta, "mér' kéne megvenni a tehenet, ha szex ingyé' is van?"
EnglishYour grandmother is aware that you're back, and expects you at the table.
A nagymamája már értesült érkezéséről, a többiekkel együtt az asztalnál várja.
EnglishThen suddenly you show up, Grandmother Dear, and you want to rescue us.
Aztán egyszer csak betoppansz te, drága nagymama, és meg akarsz menteni minket!
EnglishHe tried to trade Eln to another family, but Grandmother wouldn't hear of it.
Elnt egy másik család gondjaira akarta bízni, amiről persze Nagymama hallani sem akart.
EnglishWe could see Grandmother's mauve slippers and her porcelain-white ankles under the door.
Láthattuk nagyanyánk gesztenyebarna papucsát és hófehér bokáját az ajtó alatt.
EnglishI'm certainly glad I used the W.C. at the restaurant, Grandmother said.
- Örülök, hogy a szükség még az étteremben rám jött - állapította meg nagyanyánk.
EnglishBut she radiated about as much sexuality as her grandmother's card table.
És körülbelül annyi szexualitás sugárzott belőle, mint a nagyanyja kártyaasztalából.