"grandpa" translation into Hungarian

EN

"grandpa" in Hungarian

EN grandpa
volume_up
{noun}

1. colloquial

grandpa
volume_up
nagypapa {noun} [coll.]
Harry's still Harry, and Grandpa's still Grandpa.
Harry még mindig Harry, és nagypapa pedig nagypapa.
Nagyon várod már, hogy nagypapa legyél?
Üssünk lyukat az égbe, nagypapa!

Synonyms (English) for "grandpa":

grandpa

Context sentences for "grandpa" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English'Then,' Grandpa continued, 'you start to lose track of things in your own mind.
- És aztán - folytatta nagyapa - kezdenek elkeveredni a fejedbe' a dolgok.
EnglishGrandpa tapped a roll of ash from his cigarette without taking it from his mouth.
Nagyapa levert egy hamukarikát a cigarettájáról, anélkül hogy a szájából kivette volna.
EnglishApparently Grandpa hadn't stopped smoking after all, dicky heart or not.
A jelek szerint nagyapa nem mondott le a dohányzásról, beteg szív ide vagy oda.
EnglishGrandpa was wearing the inevitable pair of blue-jeans beneath his overalls.
Nagyapa tehát az elmaradhatatlan farmernadrágot hordta, az overallja alatt.
EnglishGrandpa threw back his head and laughed at the cloud that looked like a soldier.
Nagyapa hátravetette a fejét, és felkacagott a katonára az égbolton.
EnglishHer children spoke only Kanka-bono, except for two English words: _Grandpa_ and _Grandma_.
Gyermekei csak kankabonóul tudtak, leszámítva két szót: Nagyapa és Nagymama.
EnglishYour grandpa just woke up and didn't think about lookin' in on you.
A nagyapád most ébredt fel, és eszébe se jutott megnézni, hogy te is alszol-e.
EnglishBy that time Clive's Grandpa seemed older than God, which probably meant about seventy-two.
Clive nagyapja akkorra már vénebb volt, mint az úristen, azaz körülbelül hetvenkettő.
English110 for Tate here, and grandpa's disqualified for being a cheater.
Lássuk csak, nagyinak 94, Tate-nek 110 pontja van, és nagyapát kizártuk csalásért.
EnglishWhat Grandpa was talking about, he reasoned, must be the same idea: balance and counterbalance.
Nagyapa végül is valami hasonlóról beszél, érvelt magában: egyensúly és ellensúly.
EnglishWell, you'd think I'd found a lost civilization... the way Grandpa carried on about it.
Azt hittem hogy felfedeztem egy eltűnt civilizációt... és Nagyapa hagyta, hogy azt higgyem.
EnglishBut Grandpa only nodded matter-of-factly, in a way that took all the dumb out of it.
Ám nagyapa csak biccentett, olyan tárgyilagossággal, amitől elszállt minden kétség és maflaság.
EnglishYou know, my grandpa used to tell me stories... about this place as far back as I can remember.
Tudod, a nagyapám szokott nekem mesélni... erről a helyről, ahogy emlékszem.
EnglishNevertheless, Grandpa's lips twisted into a bitter and unregenerate jag.
Hanem azért a nagyapa ajkai keserűen, könyörtelenül biggyedtek előre.
EnglishClive told him, looking at Grandpa with undisguised admiration.
- No, meddig tartott? - kérdezte nagyapa zihálva, s kezével a mellkasát dörzsölgette.
EnglishTimes when you're hurt go on forever, seems like,' Grandpa was saying.
- Mikor az embernek fáj valamije, azt úgy éli meg, mint ami örökké tart - folytatta nagyapa.
English'Loop the chain over your knuckles a time or two, if it'll make you feel easier,' Grandpa said.
- Tekerd rá a láncot az ujjadra, ha az megnyugtat - mondta neki nagyapa.
EnglishLive up to what Grandpa did in the first war, and Dad did in the second.
Ahogy Nagyapa tette az első világháborúban, és Apa a másodikban.
EnglishHe had seen Grandpa watching them as they went about their game earlier that day.
Délelőtt látta, hogy nagyapa figyeli őket játék közben.
EnglishGrandpa Banning's eyes studied him so long the boy became uncomfortable and fidgety.
Banning nagyapa szeme olyan sokáig időzött a fiú arcán, hogy az már egészen kényelmetlenül érezte magát.