"grandparents" translation into Hungarian

EN

"grandparents" in Hungarian

EN grandparents
volume_up
{noun}

grandparents
Dear colleagues, parents and grandparents, please now listen to your hearts.
Kedves kollégák, szülők és nagyszülők, kérem, hallgassanak a szívükre!
For that matter, the baby, as its grandparents said, needed clean air.
Másrészt a nagyszülők szerint a gyereknek is szüksége volt egy kis jó levegőre.
Well we can report, in fact, that we're grandparents.
Hát bejelenthetjük, tulajdonképpen, hogy nagyszülők vagyunk.

Context sentences for "grandparents" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI used to cry with my grandparents when the soprano sang 'O Holy Night.'
Mindig együtt sírtam a nagyszüleimmel, amikor a szoprán azt énekelte: Csendes éj!
EnglishImagine, all our grandparents 'n' grandchildren here, listed on mag chips.
Képzelje csak el, az összes nagyszüleit és unokáit itt, egy ilyen lapchipen!
EnglishI am referring to the cases where the children have stayed behind with their grandparents.
Olyan esetekre utalok, amikor a gyermekeket otthon hagyják nagyszüleikkel.
EnglishWhen the song was over, we sat down, and I found myself sitting snugly between my grandparents.
Amikor az ének véget ért, leültünk, én pedig a két nagyszülőm között találtam magam.
EnglishI crawled onto my grandparents' bed and I stabbed my grandfather in the neck.
Felmásztam a nagyszüleim ágyára és átszúrtam a nagyapám nyakát.
EnglishMy parents and grandparents ate together on a quilt near third base.
A szüleim és a nagyszüleim együtt ebédeltek egy nagyobb pokrócon a harmadik bázis mellett.
EnglishHis parents, her parents, several grandparents, aunts, uncles, cousins.
Szülők, néhány nagyszülő, nagynénik, nagybácsik és unokatestvérek.
EnglishAnyway, one had a daughter, one had a son... my grandparents.
Egyébként, az egyiknek fia, a másiknak lánya volt...ők voltak a nagyszüleim.
EnglishHis parents had been married in the parish, and so had his grandparents before that.
Ezen a plébánián esküdtek a szülei, őelőttük a nagyszülei.
EnglishI walked into my grandparents' room so I could watch them sleeping.
Besétáltam a nagyszüleim szobájába és néztem őket, ahogy alszanak.
EnglishAnd to think, he did not know the full names of his own great-grandparents or where they had been born.
Ha belegondolunk, hogy ő még azt sem tudja, hogy hívták a dédszülőit, és hol születtek!
EnglishYour grandparents were peaceful people. So much peace in one place? How could it be otherwise?
A nagyapád és nagyanyád is békés ember volt. Mennyi béke egy helyen?! Hogy is lehetne másképpen?
EnglishThey had also inherited considerable wealth from their murdered mother and both sets of grandparents.
Komoly vagyon maradt rájuk nagyszüleik és meggyilkolt anyjuk után is.
Englishother than your spouse, (grand)children and (grand)parents
az Ön házastársa, gyermekei, unokái, szülei és nagyszülei kivételével
EnglishWe have heard that the child may be allowed to stay with its grandparents, as the parents are detained.
Hallottuk, hogy a gyermek esetleg a nagyszülőkkel maradhat, mivel a szülőket letartóztatták.
EnglishIf we were having this TED meeting in our grandparents' day, that might not be so big a claim.
Ha ezt a TED előadást a nagyszüleink korában tartották volna meg, ez nem lett volna akkora nagy bejelentés.
EnglishOf greater insult was what had happened to his grandparents and great-grandparents despite full U.S. citizenship.
Dédszüleit és a nagyszüleit teljes jogú amerikai állampolgárságuk ellenére nagyobb sérelem érte.
EnglishHe didn't have any grandparents or uncles and aunts.
Nem voltak nagyszülei, se bácsikái vagy nénikéi.
EnglishWe owe our parents and grandparents a firm parliamentary message, and that is what we have produced today.
Szüleinknek és nagyszüleinknek tartozunk egy határozott parlamenti üzenettel, és ezt az üzenetet teremtettük meg ma.
EnglishAnyway, my grandparents anticipated all this and let me be independent byestablishing the trust fund for me.
Egyébként a nagyszüleim számítottak arra, ami meg is történt, és azért hagyták rám a pénzt, hogy független lehessek.