"grandstand" translation into Hungarian

EN

"grandstand" in Hungarian

EN grandstand
volume_up
{noun}

If that wasn't the main grandstand in the background, he was a monkey.
S ha az nem a nagy lelátó ott hátul, akkor Samu legyen a nevem!
grandstand (also: scaffold, stand)
Ez már a nagy tribün.

Synonyms (English) for "grandstand":

grandstand

Context sentences for "grandstand" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishPresteign picked himself up and descended the grandstand to the launching podium.
Presteign feltápászkodott, és az emelvény csúcsáról lemászott a pódiumra.
EnglishWhy had Lloobee made that grandstand play?
Miért csinálta Lloobee azt a nagyjelenetet?
EnglishYou have done a great service to Mr Bloom because it was you who put the questions to him and gave him the opportunity to take the grandstand here.
Ön jó szolgálatot tett Bloom úrnak, mivel kérdéseket tett fel neki, és ezzel lehetőséget adott neki, hogy feltűnősködjön.
EnglishI won't grandstand anybody.
EnglishHe'd never chased women, never drank much or picked up habits, never seemed preoccupied with cash, never had been inclined to grandstand.
Soha nem futott nők után, nem ivott, nem vett fel káros szokásokat, a jelek szerint a pénz nemigen érdekelte, nem kereste a feltűnést.
EnglishBut we are not impressed by any Group who prefers to grandstand for electoral purposes rather than put the real needs of people first.
De nem fogunk megilletődni olyan csoportok láttán, amelyek színpadias kiállásaikban a választásokra kacsintanak, ahelyett, hogy az emberek valódi érdekeit helyeznék mindenek elébe.
EnglishAided by Black Rod, still protesting hysterically, Presteign climbed to the top of the grandstand to watch the power of the Presteign clan in action against danger.
A hisztérikusan ellenkező ceremóniamester segítségével felmászott az emelvény csúcsára, hogy jól láthassa, hogyan dolgozik a klán hadereje veszélyhelyzetben.
EnglishThe entourage continued, winding its way through pits until it arrived at O-3 where the pit-mouth was decorated with bunting in the Presteign colors, and a small grandstand had been erected.
Az üregek között kanyarogtak, míg eljutottak O-3-hoz, ahol az akna szája Presteign színű zászlókkal volt fellobogózva, és ahol kis tribünt emeltek.
EnglishThrough the raucous bellow of the alarm, Presteign could hear a multitude of `Pops' as the yard guards jaunted from the grandstand and took positions around the square mile of concrete field.
Az érces bömbölésen keresztül Presteign pukkanó hangok sorozatát hallotta, amint az őrök eljauntoltak az emelvénytől, és elfoglalták pozícióikat a négyzetmérföldes beton körül.