"granite" translation into Hungarian

EN

"granite" in Hungarian

HU

EN granite
volume_up
{noun}

granite
The guesthouse has an enclosed spiral staircase, stone walls encircling granite steps.
A vendégházban zárt csigalépcső köti össze az emeleteket, kőfalak, kanyargó gránit lépcsőfokok.
Only a blood drinker could have made the throne of granite with such skill and in such time.
Csak egy vámpír faraghatta ki ilyen rövid idő alatt ennyire művészire a gránit trónszéket.
He drifted into motionless, dark granite sleep.
Átúszott egy mozdulatlan álomba; álma olyan volt, mint a sötét gránit.

Context sentences for "granite" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe pointed toward a cavelike contour in a granite ridge behind bushes to his right.
- Egy gránittömb odúszerű mélyedése felé mutatott a jobbján lévő bokrok mögött.
EnglishLord Asriel was waiting behind a great block of granite, out of sight of the Regent.
Lord Asriel egy hatalmas gránittömb mögött várakozott, kívül a Régens látómezején.
EnglishThe three cabins on the other side were abrupt shadows against the pale granite outcrop.
A három kis ház a túloldalon csak éles árnyékként vetődött a sápadt gránitsziklákra.
EnglishNorth of them, the bank went up in a roar of fire and pulverized granite.
Északra tőlük a bank repült a levegőbe, és lángoszlopa gránittörmelékét szórta szerte.
EnglishHe put his left hand up and ran it all over the granite face and the granite hair.
Fölemelte bal kezét, és végigcsúsztatta a gránitarcon, a gránithajon.
EnglishThere the river runs in a narrow valley, bordered by a double chain of granite mountains.
A folyam ott egy szűk völgyön folyik át, amelyet gránithegyek kettős lánca szegélyez.
EnglishThe decomposed granite under my feet might as well have been sucking quicksand.
Tisztában voltam a veszélyekkel, mindazonáltal úgy döntöttem, mégis veszélyes vizekre evezek.
EnglishAges of rain and wind have beaten and rounded the granite, and the sun is feeble and red.
Ám az évezredek esői és szelei elkoptatták a gránitot, és a nap erőtlen és vörös lett.
EnglishThe double is the one who's six feet under with a slab of granite for a hat.
A hasonmás az lesz, amelyik ott fekszik hat láb mélyen a föld alatt.
EnglishThe needle-strewn ground under Henry's feet is almost as hard and cold as the granite doorstep.
A föld a fenyőtűszőnyeg alatt legalább olyan kemény és hideg, mint a gránitlépcső.
EnglishMore real than sky and trees and August sun, than granite and bronze.
Joe-nak olyan érzése támadt, mintha a nő elindult volna feléje, pedig meg sem mozdult.
EnglishHalloway came down the granite front steps and held out his hand.
A sofőr beszállt a furgonba, Halloway lejött a gránitlépcsőkön, és kezet nyújtott.
EnglishBert looked about him, dismayed and awed by those sombre granite blocks.
Bert a sötét gránittömböktől rémülten, döbbent ámulattal nézett körül.
EnglishHe just stood there, rocking a little on his heels, his face empty and granite-hard.
Csak állt egy kicsit hintázva a sarkán, arca üres és gránitkemény.
EnglishNear him on the granite counter lay the volume about poisons and famous poisoners in history.
Nem messze tőle az a bizonyos, mérgekről és híres méregkeverőkről szóló könyv feküdt.
EnglishScraping away the moss, Preston found the epitaph carved in the granite: Laurens Marais 1879-1946.
Preston lekaparta a mohát és meglátta a feliratot: "Laurens Marais, 1879-1946.
EnglishJoe looked past her, down at the granite and bronze markers.
Joe elnézett mellette, a gránitlapokra és a feliratos bronztáblákra pillantott.
EnglishGoing back, looking at that monstrous granite thing, it had been the perfect thing to do.
Ennél jobbat nem is tehettem volna, mint hogy visszamegyek, és megnézem a gránitszörnyeteget.
EnglishAfter two hours' exposure, it is as durable as granite, and must be worked with a cold chisel.
Két óra elteltével már gránitkemény, és csak hidegvágóval megmunkálható.
EnglishThe arena was a granite hollow, a grainy gray-white surface that sloped to center.
Az aréna szemcsés, szürkésfehér gránittömbökből kirakott üreg volt, közepe felé észrevehetően lejtett.