"granny" translation into Hungarian

EN

"granny" in Hungarian

EN granny
volume_up
{noun}

granny (also: grandma, grannie)
volume_up
nagyi {noun}
Because even if Granny Sugars didn't play sloppy to give me an edge, I almost always won anyway.
- Mert szinte mindig én nyertem, még akkor is, ha a nagyi nem játszott szándékosan rosszul, hogy előnyt adjon.
If they want, they can call the granny cloud.
Ha akarják, felhívhatják a nagyi felhőt.
I can see them now, falling all over themselves to be of service to Granny.
Lelki szemeimmel látom őket: összetörik majd magukat, hogy a nagyi szolgálatára lehessenek.
granny (also: grandma, grannie)
This place reminds me of something, an image from a song my granny used to singthe one who taught me how to read vibrations.
Ez a hely engem valamire emlékeztet, egy képre egy dalból, amit a nagymama szokott énekelni, az, aki megtanított, hogyan olvassam a sugárzásokat.

Synonyms (English) for "granny":

granny

Context sentences for "granny" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd she hadn't let him even examine this baby, saying Granny had done all that!
Mary Jane még azt se hagyta, hogy megvizsgálja, mert hogy azt már elvégezte a nyanya.
EnglishFor my memories of Granny, I received three hundred dollars and a plaque.
Nagyiról írt visszaemlékezésemért háromszáz dollárt és egy plakettet kaptam.
EnglishDon't you worry none now about Granny, she said as she was fixin' to go.
- Szóval tik csak ne aggódjatok öreganyámért - vetette oda Mary Jane cihelődés közben.
EnglishAnd you delivered this little tyke, did you, Granny? he asked, patting her hand.
- Maga segítette a világra a srácot, öreganyám? - kérdezte az orvos, és megpaskolta nyanya kezét.
EnglishNow, you know what happened to Granny after Mama came and got me and took me away to Los Angeles?
- Tudod, mi történt vele, miután a mutter fogott és elvitt magával Los Angelesbe?
EnglishJudging by all available evidence, Granny and God understood each other pretty well.
Én azonban örültem, hogy megértem azt a keddi reggelt, amikor a hajnali sötétségben felébredtem.
EnglishMy granny said they came because people were bad, and God sent them to punish us.
A nagyikám azt mondja, azért jöttek, mert az emberek rosszak voltak, és a Fantomok Isten büntetése!
EnglishYou call me Granny again and I may chain you up to that wall and leave you here.
Szinte azt lehetett volna mondani rá, hogy lelkesedik.
EnglishMy granny did, and I think Uncle Dale might warm to the idea.
A nagymamám hitt, és azt hiszem, Dale bácsi is hajlamos lenne hinni.
EnglishGet a phone log for granny and the half brother... anybody we can cross-file.
Szerezettek információkat a nagyijáról és a féltestvéréről -- Nézzetek utána hol töltötte az elmúlt hat évet.
EnglishConn, she thought, who sat in my lap and called me Granny.
Conn, gondolta Morgaine, aki az ölemben ült, és nagymaminak nevezett.
EnglishWe've got to get Granny out, assuming that Granny has not already been unceremoniously dumped into the drink!
Sürgősen ki kell hozni nyanyát, feltéve, ha még nem esett bele a pocsolyába.
EnglishBecause my Granny Sugars had only recently died and because I'd been missing her, I wrote a piece about her.
Az angoltanárom minden tanítványától elvárta, hogy benevezzen a versenybe.
EnglishHe wondered whether the woman was old; she had been called granny.
A nőt, aki mécsessel fogadta, mamának szólította az öreg, és ő már el is képzelt valami öregasszonyt.
EnglishI would have liked to be in that field of bullets, shooting, even at the price of hitting Granny.
Szívesen ott lövöldöztem volna én is abban a kukoricásban, vállalva akár, hogy eltalálom a nagymamát.
EnglishYou can con God and get away with it, Granny said, if you do so with charm and wit.
Az Urat be lehet csapni, sőt akár büntetlenül meg lehet úszni a dolgot, de csak ha kellő eleganciával teszi az ember.
EnglishListen, Granny, I got to go, I got Mona Mayfair with me.
- Figyuzz, nyanya, rohannom kell, itten van velem Mona Mayfair.
EnglishDoctor, I took care of that child, said Granny gently.
- Doktor, azt a gyermeket én láttam el - mondta nyanya szelíden.
EnglishSandy made little flapping gestures with his hands and thought, Granny Dearborn says go back inside, dad-rattit!
Sandy intett, és arra gondolt: Dearborn nagyanyó mondja, hogy mars befelé, a kutya mindenit!
EnglishGranny, in Wal-Mart's best cotton knit pantsuit, slept beneath her baby-blue thermal blanket.
Nyanya, aki a konfekcióban kapható legjobb kötött nadrágkosztümöt viselte, hátul aludt a babakék takarója alatt.