"granted access to" translation into Hungarian

EN

"granted access to" in Hungarian

See the example sentences for the use of "granted access to" in context.

Context sentences for "granted access to" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIndividuals may be granted access rights to the European Parliament for up to 12 months.
Az Európai Parlamentbe legfeljebb 12 hónapra adható belépési engedély.
EnglishThose who are legitimately in need of protection must be granted access to EU territory.
Belépést kell biztosítani az EU területére azoknak, akiknek törvényesen szükségük van védelemre.
EnglishI also believe that national and international humanitarian organisations should be granted access to the combat zone.
Továbbá úgy vélem, hogy a nemzeti és nemzetközi humanitárius szervezeteknek biztosítani kell a hadműveleti övezetbe való bejutást.
EnglishThe 'voluntary' registration process is actually mandatory, as only registered lobbyists will be granted access to Parliament.
Az "önkéntes” nyilvántartásba vételi eljárás de facto kötelező, ugyanis csak a bejegyzett érdekképviseletek kapnak parlamenti belépőt.
English85% of these requests are granted access at first request, so you can calculate how many thousand files become accessible every year.
E megkeresések 85%-ában az első kérésre hozzáférést biztosítunk, tehát kiszámolhatják, hány ezer irat válik hozzáférhetővé évente.
EnglishWomen in prison must be granted access to prevention campaigns and access, under equal conditions, to family planning programmes.
A fogva tartott nők számára hozzáférhetővé kell tenni a prevenciós kampányokat és egyenlő feltételekkel a családtervezési programokat is.
EnglishIts main error is that a Europe of rights is being created to which EU citizens will be granted access but others who live in Europe will not.
Fő hibája az, hogy létrehozza a jogok Európáját, amelyhez az uniós polgárok hozzáférhetnek ugyan, más Európában élő emberek azonban nem.
EnglishHowever, after examination of his complaint, it was found that Mr Tomczak was granted access to the files when he visited the court himself.
Ezzel szemben panaszának felülvizsgálata után megállapították, hogy személyes megjelenésekor a bíróságon Tomczak úr kapott engedélyt az iratokba való betekintésre.
EnglishWe should not forget that the EU institutions have granted access to a higher number of documents, while a decrease in the number and rate of refusals has been registered.
Nem feledkezhetünk meg arról, hogy az EU intézményei több dokumentumhoz kaptak hozzáférést, míg csökkenés mutatkozott az elutasítások számában és arányában.
EnglishDuring a trial held behind closed doors, to which lawyers were not granted access, he was accused of weakening national sentiments and disseminating false information.
Egy zárt ajtók mögött zajló tárgyalás során, amelyre ügyvédeket nem engedtek be, a nemzeti érzések gyengítésével és hamis információ terjesztésével vádolták meg.

Other dictionary words

English
  • granted access to

Search for more words in the Thai-English dictionary.