"grape" translation into Hungarian

EN

"grape" in Hungarian

HU

EN grape
volume_up
{noun}

grape (also: grapes, vine)
So let me show you what happens when we put in an extract from red grapes.
Hadd mutassam meg, mi történik, ha hozzáadunk piros szőlő kivonatot.
As El snorted in amusement, a bowl of grapes appeared in his lap.
El felhorkant, de amikor egy tál szőlő jelent meg az ölében tehetetlenül felnevetett.
Somervale's words evaporated; his sour grapes fell on deaf ears.
Somervale szavai savanyú a szőlő süket fülekre találtak.

Synonyms (English) for "grape":

grape

Context sentences for "grape" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishShe saw them cold and pale, their eyes the lusterless grape-black glaze of corpses.
Látta, hogy hidegek és sápadtak, szemük fénytelen fekete szőlőszem, a holtak tekintete.
EnglishFor men do not gather figs from thorns: nor from a bramble bush do they gather the grape.
Amikor már otthon voltak, megkérdezte tőlük: "Miről beszélgettetek az úton?"
EnglishAnd when you've finished, I'll have a brain the consis-tency of grape jelly.
És ha megkapják a választ, soha nem tudok normálisan gondolkodni újra.
EnglishToday we were offered no food except Throops grape, which we declined.
- Ma nem láttunk más ételt, csak Throop szőlőjét, amit visszautasítottunk.
EnglishQueen Sollace sighed once again and selected a grape from the bowl at her elbow.
Sollace királyné ismét sóhajtott, majd kiválasztott egy szép fürt szőlőt az asztalkán álló tálból.
EnglishOne eye bulged from its socket; the other had burst like a squeezed grape.
Fél szeme kidülledt, a másik kifolyt, mint a szétnyomott szőlőszem.
Englisharea under wine-grape varieties cultivated for the production of wines other than quality wines psr;
nem m.t. minőségi borok termeléséhez felhasznált borszőlővel beültetett terület;
EnglishLet's get an X ray, Patsy said, handing over a grape sucker to the kid.
- Megröntgenezzük - mondta Patsy, és egy cukorkát adott a gyereknek.
English(c) area under wine-grape varieties for quality wines psr:
(c) m.t. minőségi borok készítéséhez használt, borszőlővel beültetett terület:
EnglishPosm, grinning widely, said: “Each of you may taste one grape, free of obligation.
- Mindnyájan ehettek egy szem szőlőt - jelentette ki Posm vigyorogva.
EnglishShe pinched the grape-sized stone between thumb and index finger and held it up to the light.
Felina hüvelyk- és mutatóujja közé csippentette a szőlőszemnyi követ, és a fény felé tartotta.
EnglishSally likes her grape juice, remember, and Hi-C cherry.
Sally a szőlőlevet szereti, ha elfelejtetted volna, meg a C-vitaminos cseresznyét.
EnglishThey drank from the same cup, and he would take a grape from between her lips with his mouth.
Egy kehelyből ittak, és ha Thaisz szőlőszemet vett szájába, Lollius fogaival kivette ajkai közül.
EnglishSomeone had used mustard and grape jelly to scrawl one word four times on the only blank wall in the kitchen:
Valaki mustárral és szőlőlekvárral négyszer is kiírta az egyetlen üres falfelületre:
EnglishThe thought itself burst with the sweetness of a grape on my tongue.
A gondolat a szőlőszem édességével pattant szét nyelvemen.
EnglishHis parents figured they could get grape jelly anywhere, but probably not Skippy.
Szőlőlekvárt meg nem hoztak, mert a szülei azt hitték, hogy azt mindenütt lehet kapni, még ha nem is Skippy-félét.
English(d) area under wine-grape varieties for other wines:
(d) egyéb borok előállításához használt, borszőlővel beültetett terület:
EnglishThis afternoon, just after seeing you, I was sitting with her and Castor in the grape-arbour by the big carp-pool.
Ma délután röviddel azután, hogy elmentél, vele és Castorral ültem a kerti tó mellett.
EnglishThis is a specific segment of the traditional market, and is not in competition with the grape wine market.
Ez a hagyományos piac egy sajátos szegmense, és nem versenyez a szőlőből készült bor piacával.
EnglishWe were going through the grape country now, the open sandy grape country along the scarred flanks of the foothills.
Már a szőlővidéken jártunk, a nyílt, homokos szőlővidéken, az első hegyvonulatok hepehupás oldalán.