"gratification" translation into Hungarian

EN

"gratification" in Hungarian

EN gratification
volume_up
{noun}

gratification (also: satisfaction)
It is only gratification of the moment, for when time does not matter, neither does anything else.
Csak pillanatnyi érzés minden kielégülés, mert ahol az idő nem számít, semmi sem számít.
Mind which used body for its gratification, even when that gratification harmed the vehicle.
Az elmét, mely önnön magasztalására használta a testet, még akkor is, ha ez a kielégülés kárt tett a hordozó közegben.
gratification (also: accolade, award, prize, remuneration)
- Késleltetett jutalom - mondtam.
To borrow a phrase from Carrie Fisher, which is in my bio there; I'll just toss it out again -- "These days even instant gratification takes too long."
Egy Carrie Fishertől kölcsönvett mondás szerint, ami -- benne van az önéletrajzomban is, de újra elmondom: "Manapság még az azonnali jutalom is túl soká jön."
gratification (also: delight, felicity, gladness, joy)
volume_up
öröm {noun}
gratification (also: recompense)
gratification (also: pleasure)
gratification

Synonyms (English) for "gratification":

gratification

Context sentences for "gratification" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishLady Tryffyn, Lady Sipple and Kylas uttered appropriate sounds of wonder and gratification.
Lady Tryffyn, Lady Sipple és Kylas a csodálat és hála megfelelő hangjait hallatták.
EnglishHe'd purged himself of any wish for gratification and fulfillment- unless his father permitted it.
Gátat szabott minden vágyának és kívánságának, amelyet apja nem engedélyezett a számára.
EnglishAnd in America it was called "Our Final Hour" because Americans like instant gratification.
Amerikában "Az utolsó óránk" címmel jelent meg, mert az amerikaiak szeretik a gyors kielégülést.
EnglishFor your personal amusement and complete gratification , I humbly offer... the Juggler.
A te kizárólagos szórakoztatásodra és teljes megelégedésedre,...tisztelettel ajánlom,...a Zsonglőrt!
EnglishEvery evil rapture, every new power with its gratification, seemed unreal.
Valótlannak tűnt minden gonosz elragadtatás, az új erő.
EnglishHe just thinks about the here and now and the immediate gratification.
Csak az "itt és most"-ra gondol, és az azonnali örömökre.
EnglishMake him want to go through efforts for you so he can get the gratification of being appreciated.
Vedd rá, hogy tegyen erőfeszítést értetek, ezáltal szerezze meg az elégtételt, hogy méltányoljátok!
EnglishOne is the sex drive: the craving for sexual gratification.
Az egyik a szexuális késztetés: vágy a szexuális kielégülésre.
EnglishBut abusing this woman merely for (he sake of self-gratification insulted Icicle's sense of dignity.
De kedvtelésből visszaélni egy nő kiszolgáltatott helyzetével, ez sértette Jégcsap méltóságérzetét.
EnglishLittle minds find gratification for their feelings, benevolent or otherwise, by a constant exercise of petty ingenuity.
Kicsinyes lelkek szüntelen kicsinyességekkel adnak tápot jó vagy rossz indulataiknak.
EnglishAnd it is a most edifying form of instant gratification.
És a legtanulságosabb formája az azonnali kielégülésnek.
EnglishGuyal bowed in gratification, and they continued up the road.
Guyal elégedetten bólintott, és folytatták útjukat.
EnglishEven though he made you and your girlfriend perform demeaning sexual acts for his own gratification.
Annak ellenére, hogy rákényszerítette magát és a barátnőjét megalázó szexuális aktusokra, a saját kielégítésére.
EnglishMr Clancy swelled with passionate pride and gratification.
Clancy úr ragyogott a büszkeségtől és az örömtől.
EnglishShe also, to his gratification, knew all about him.
És aminek különösen örült, mindent tudott a vendégéről.
EnglishStormy, however, is into delayed gratification.
Stormy azonban a késleltetett jutalmazás híve.
EnglishBut if you want to reach the very top, you should delay gratification and, of course, become a politician.
Ha viszont a legmagasabbra akarsz jutni, késleltetned kell az önmegvalósítást, és természetesen, politikusnak kell állnod.
EnglishBut anger drowned out her rush of gratification.
Csakhogy a háláját elnyomta a harag.
EnglishAlthough happiness is not within his grasp, he experiences an unprecedented gratification, perhaps even satisfaction.
Annak ellenére, hogy még nem ragadta magához a boldogság titkát, eddig még sohasem tapasztalt elégedettség töltötte el.
EnglishPeople who enjoy a game are one thing; life forms who get sexual gratification out of it Maybe we can get your cross back from Gabriel.
Az egy dolog, hogy az emberek élvezik a játékot, de egy olyan életforma, akinek szexuális kielégülést jelent...