"graze" translation into Hungarian

EN

"graze" in Hungarian

EN graze
volume_up
{noun}

graze (also: chafing, gall, lesion, score)

Synonyms (English) for "graze":

graze

Context sentences for "graze" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe better to look at him, I took a step backward, and felt something graze my nape.
Hogy jobban láthassam, hátrább léptem, és akkor meglegyintette valami a tarkómat.
EnglishOnly a single bulb's tip managed to graze Gurion's knee with a sharp crackle of power.
Csak egy gubónak sikerült megtapadnia Gurion térdén éles energiaszisszenéssel.
EnglishThey graze, they defend each other, they work together, they generate wealth.
Érintkeznek, megvédik egymást, együtt dolgoznak, gazdagságot hoznak létre.
EnglishThe bullet hit someone--actually it was only a graze, but he didn't know that.
A golyó eltalált valakit igaz, csak megkarcolta, de ő ezt nem tudhatta.
EnglishPigs and chickens do not graze the fields and therefore everything they eat is cereal-based.
A sertések és baromfik nem legelnek a mezőn, így minden táplálékuk gabonaalapú.
EnglishGurgeh dabbed at a graze on his cheek, incurred when Za had thrown him from the stage.
Gurgeh az arcán lévő horzsolást tapogatta, amit akkor szerzett, amikor Za lelökte a színpadról.
EnglishShe arched away with furious haste and escaped with only a burning graze.
Sikerült kitérnie a rozsdás pengék elől, de pontosan egy száguldó nyílpuska lövedék útjába vetődött.
EnglishThey seemed to graze her face, though when she put her fingers to the places there was nothing there.
Úgy tűnt, az arcát súrolják, de amikor odanyúlt, semmit sem tapintott.
EnglishThere is no possibility of taking an animal out to graze in the middle of the Channel.
A Csatorna közepén nem tudjuk kivinni őket legelni.
EnglishThe very shepherds are freer than we, for they at least take the sheep to graze on the mainland!
Még a pásztorok is szabadabbak nálunk, hiszen ők legalább a szárazföldre hajtják a birkáikat legelni!
EnglishHe didn't want an army to find him-or even Malachlabra, who'd escaped by the very graze of a horn.
Nem akarta, hogy bárki is megtalálja, főleg nem Malachlabra, akinek éppen hogy sikerült elmenekülnie.
EnglishAillas at last went to water the horses, and then tethered them where they could graze to advantage.
Aillas vacsora után megitatta a lovakat, majd olyan helyre kötötte ki őket, ahol kedvükre legelhettek.
EnglishShe felt his lips graze hers, and suddenly they were kissing as they had never really kissed before.
Érezte a férfi ajkát a sajátján, és egyszeriben úgy kezdtek csókolózni, mintha még soha életükben nem csinálták volna.
EnglishThe next selection was Bach's Sheep May Safely Graze.
A következő mű Bach 208. kantátája volt.
EnglishMere yards behind her the water had been at most four and a half feet deep; now her toes didn't even graze solid earth.
Néhány méterrel mögötte a víz jó, ha másfél méter mély volt; itt meg képtelen volt megérinteni a sziklákat maga alatt.
EnglishLyman Stone will be to hang out here and graze these pastures.
Mint a J. Lyman Stone ügyvédi iroda fiatal ügyvédjének, munkaköröm része lesz majd, hogy itt tanyázzak zsákmányra vadászva.
EnglishAndwhere did you pick up that graze?
És hol szedted össze ezt a horzsolást?
EnglishAll around and above them, on the walls and across the ceiling, animals seemed to race or graze, to swim or leap or simply pose to be admired.
Ameddig a szem ellátott, a falakon és a mennyezeten állatok futottak és harcoltak, úsztak vagy ugrottak.
EnglishI felt her fingers graze my face.
English'If you don't stop making fun of me, Sparhawk,' she murmured for his ears alone, 'I'll strip you of your armour and turn you out to graze with the sheep.'
Ha tovább mulatsz rajtam suttogta a pandion fülébe, hogy a többiek ne hallhassák , leszedem rólad a páncélod, és elzavarlak legelészni a birkával.