EN

grip {noun}

volume_up
1. general
The grip tightened as Teresa dropped her eyes and took Estios's hand.
A szorítás megkeményedett, amikor Teresa lesütötte szemét, és megfogta Estios kezét.
A szorítás fájt, Linda alig észrevehetően megrázkódott.
Most már fájdalmas volt a szorítás a bokáján.
grip (also: clasp, dish, grasp, handle)
Notice that the buttons are large to give an easy grip.
Figyeljétek meg, a gombok nagyok, hogy jó fogás essék rajtuk.
But in his hand the balance felt wrong, the grip awkwardly shaped.
Azonban nem volt egyensúlyban a fegyver a kezében, és nagyon kényelmetlen fogás esett rajta.
Knees bent, back fairly straight, head down but not too much, the grip, yes, that's about right.
Térdek behajlítva, a hát tökéletesen egyenes, fej leszegve, de nem túlságosan, a fogás igen, majdnem jó.
It certainly did nothing to loosen the grip on power enjoyed by Europe's last self-isolating dictator, President Alexander Lukashenko.
Kétségtelenül semmivel sem csökkentette az Európa utolsó, saját magát elszigetelő diktátora, Alexander Lukasenko elnök által birtokolt hatalom szorítását.
grip (also: brake, check, curb, stopper)
grip (also: grab, clench)
grip (also: ear, haft, handle, knob)
There were three suitcases and a hand-grip on the gravel, beside them was a man.
Három bőrönd és egy kézitáska állt a murván, s mellettük egy férfi.
`Yes, three pieces in the boot, and a hand-grip.'
Három bőrönd a csomagtartóban és egy kézitáska.
A few minutes later, trying to attract the attention of a porter, he put the grip down for a moment and three seconds later it was gone.
Néhány perc múlva, miközben hordárt próbált keríteni, egy pillanatra letette maga mellé, és három másodperccel utóbb a kézitáska már nem volt sehol.
grip (also: haft, hilt)
grip (also: holding)
grip (also: haft, handle, pole, shaft)
2. medicine

Context sentences for "grip" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishReady now, at last, for the lunge, the breaking away from the grip of its master.
Végre készen állt a nagy ugrásra, a megszabadulásra attól, aki magához kötötte.
EnglishStill maintaining the grip, he rose to his feet and pulled his friend up with him.
Feltápászkodott, közben sem engedve el Jerle kezét, és barátját is felállította.
Englishhe asked calmly, with a tight grip on his voice, on his face.
- Miért? - kérdezte Michael higgadtan, erősen fegyelmezve az arcát és a hangját.
EnglishJessie steadied her grip on the card with her thumb and looked at it curiously.
Mutató és középső ujja közé csíptette, picit felemelte, majd lehúzta a polcról.
EnglishHe tried to bring his long sword to bear but she pinned his arm in a vise grip.
Megpróbált döfésre emelni a hosszúkardját, de a lény a földhöz szögezte a karját.
EnglishBut his iron grip on power has turned his country into an international pariah.
A hatalmon tartott vasmarok azonban országát nemzetközileg kitaszítottá tette.
EnglishBut the cassette was slippery and he couldn't quite get a grip on the exposed end.
De a kazetta valahogy csúszott és egyszerűen képtelen volt megragadni a végét.
EnglishShe pulled a control grip from the cockpit's fascia and said, 'Manual please, Hub.'
Gyakorlott mozdulattal húzta el a kormányrudat a pilótafülke irányítópultja alól.
EnglishIn all his life, he had never previously been in the grip of paranoia such as this.
Joe eddigi élete során még egyszer sem érezte ilyen erősen a paranoia szorítását.
EnglishBut in Murmansk the trees were black and the world was still in the grip of winter.
De Murmanszkban még feketék voltak a fák, és a tél szorongatta markában a világot.
EnglishWith a vicelike grip on Gordon’s ami, Macklin shouted into the night.
Macklin akár egy satu, megmarkolta Gordon karját, és beleharsogott az éjszakába.
EnglishGordon could almost feel Macklin s joy, transmitted through that powerful grip.
Gordon szinte érezte Macklin szorításán, micsoda elégedettség tölti el a tábornokot.
EnglishThe history of Blackwood Manor had as much of a grip on me as its overweening beauty.
Blackwood Manor története legalább annyira megbabonázott, mint öntelt szépsége.
EnglishStep by frigid step, a weird kind of open-air claustrophobia got a grip on me.
Egyre inkább elhatalmasodott rajtam valami furcsa szabadtéri klausztrofóbia.
EnglishThen the monster broke Jerle's grip, leaped onto the balustrade, and took wing.
A szörnyeteg kitépte magát Jerle markából, felpattant a mellvédre és szárnyat bontott.
EnglishThe concrete lip was rounded off on the inside, so no hook could find a grip.
A betonpárkány belső peremét lekerekítették, még egy horog sem akadhatott meg benne.
EnglishShe took him by the hand and Brys fought to repress a shiver at that clammy grip.
Kézen fogta, s Brys alig tudta legyűrni a borzongást a hideg, ragadós kéz érintésétől.
EnglishThe singer takes a grip, grunts and curses as he clambers up the side of the Dumpster.
Az énekes megragadta a peremet, és morogva, káromkodva mászni kezdett felfelé.
EnglishHe wanted a better grip on the girl's mind, but it refused his best endeavors.
Szeretett volna jobban belelátni a lány agyába, de minden erőfeszítése hiábavaló volt.
EnglishShe sat on the coping and got a good grip on the handle bar of the pulley slide.
Beleült a kengyelbe, és megragadta a kocsi oldaláról lelógó kezelőrudat.