EN

groom {noun}

volume_up
1. general
As father of the groom, I'd like to welcome our guest.
Mint a vőlegény apja, szeretném üdvözölni a vendégünket.
She proceeded toward the chancel railing where her groom waited.
Éppen az oltár felé tartott, ahol a vőlegény már várt rá.
He lay on the platform, angled toward the waiting groom and the best man.
A pallón feküdt, a menyasszonyt váró vőlegény és a tanú felé fordulva.
So once more, in the clutch of our respective starting grooms, McWillie and I sat our skittering and jockeying mounts behind that wire.
Szóval, McWillie meg én megint ott ültünk toporzékoló, hánykolódó lovaink hátán a startvonalnál; a lovak gyeplőit egy-egy istállófiú tartotta.
He leaned his lance against the wall of the stable, hung his silver-embossed black shield on hiS saddle and handed his reins to a waiting groom.
Lándzsáját az istálló falának támasztotta, ezüst díszítésű fekete pajzsát a nyeregre akasztotta, a kantárt pedig az egyik várakozó istállófiú kezébe nyomta.
2. archaic
groom (also: ostler, groomer)
He nodded and went on making the hissing noise of a groom rubbing down a horse.
Bólintott, és tovább sziszegett, mint a lovász, aki a lovát csutakolja.
A sarkon egy lovász fordult be.
Joseph and the groom found marks on the bed outside the window, but the weather has been so dry lately that they found it hopeless to follow the trail across the grass.
Joseph és a lovász találtak is néhány lábnyomot az ablak alatt, de az idő mostanában olyan száraz volt, hogy nem követhették a nyomokat a fűben.
groom (also: boy, chap, lad, son)
He could groom himself, dress himself, and deal successfully with many simple tasks of daily life other than food preparation.
Valójában a fiú nagyon jól el tudta magát látni, mosakodott, felöltözött, sok, napi aprósággal kiválóan elboldogult, kivéve az ételkészítést.
Gathering courage from the silence, the groom hoisted his burden again, and accomplished the remainder of his descent without accident.
Felbátorodva az ajtó mögötti csendtől, az inas újra vállára vette a ládát, és most már baj nélkül tette meg az utat a lépcső aljáig.

Synonyms (English) for "groom":

groom

Context sentences for "groom" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFLAVTUS (to his groom}: Hi, you ugly-faced pig, give me my horse and arms!
Flavius (a szolgájához): Na, te ronda disznó, add ide a lovamat és a fegyvereimet!
EnglishWe groom ourselves and know that the two-legs are eating Esa somewhere.
Mi bolhásszuk magunkat, és tudjuk, a kétlábúak most valahol Csíny húsát eszik.
EnglishThey won't get the bride, but they'll cut down the groom and lots of guests.'
Nem ölik meg a menyasszonyt, de a vőlegényt és egy csomó vendéget igen.
EnglishMy groom and my page sleep out of the house, and may be set aside altogether.
A lovászom és az inasom nem alszanak a házban, így velük nem kell a továbbiakban foglalkoznunk.
EnglishI call him mine, but really old Toller, my groom, is the only man who can do anything with him.
Azt mondom, az enyém, de valójában Toller, az inasom az egyetlen, aki bánni tud vele.
EnglishSparhawk dismounted in the palace courtyard and handed Faran's reins to a groom.
Sparhawk a palota udvarán leszállt a nyeregből, és átadta Faran gyeplőjét egy elésiető istállófiúnak.
EnglishCongratulations to the bride and groom on their happy union.
Gratulálok a menyasszonynak és a vőlegénynek a házasságkötésetek alkalmából.
EnglishA groom galloped after him and Caligula called back to him, Thank God I still hold Egypt.
Az egyik inasa utána lovagolt, ennek Caligula visszaordított:
EnglishThis I feared was beyond the strength of any one man; however, the groom was a man
Bár attól tartottam, hogy egy ember ereje kevésnek bizonyul majd a feladatra, az inasnak olyan válla volt,
EnglishI'm sure they don't know about the Old Dog or the runway at Groom Lake.
Egész biztos vagyok benne, hogy sem az Old Dog létezéséről, sem a Groom Lake-i kifutópályáról nem tudnak.
EnglishShe was not sure if she wanted to love this young man or groom him.
Az új leltár birtokában elbizonytalanodott, hogy ugyan nekiállna-e gimbelni-gombolni ezt a fiatalembert.
Englishsaid Rosko and went off to instruct the groom.
- Egész nyugodtan! - felelte Rosko, és otthagyta Visbhumeot.
EnglishAnd the bride and groom of last year had danced in that double parlor.
Ott táncoltak az új házasok a kettős szalonban.
EnglishBut don't forget to leave the bride and groom space.
... de ne felejtsenek el, egy kis szabad teret hagyni a párnak.
EnglishThen there is a groom at the Hall, if I remember right.
Ha jól emlékszem, van egy istállószolga is a kastélyban.
EnglishIf it's not too much trouble, I'd like to meet the groom.
Nem nagy ügy, csak szeretnék találkozni a vőlegénnyel.
EnglishMyrjala calmly chose the two best horses, and ordered a drowsy-eyed groom to saddle them.
Myrjala nyugodtan kiválasztotta a két legjobb lovat és utasított egy álmos szemeket meresztő istállófiút, hogy nyergelje fel őket.
EnglishRan away with an Irish groom when she was sixteen.
Tizenhat éves korában megszökött egy ír lovásszal.
EnglishImpress John, and he'll groom you to be his number two.
Nyűgözd le, és ő majd megtesz utódjává.
EnglishAs we approached, a groom ran out from them.
Közelebb mentünk, de egy lovászfiú elénk szaladt.