EN gross
volume_up
{noun}

1. "gross"

gross (also: body, great mass)
volume_up
zöm {noun}
gross
gross
volume_up
grossz {noun}
gross
gross
gross

Context sentences for "gross" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFragments of light were spilled into the universe, and gross matter was thus born.
A fényszilánkok szerteszóródtak a mindenségben, és belőlük lett a nyers matéria.
EnglishOne hundred and forty-one merchant ships, gross tonnage just under a million tons.
141 kereskedelmi hajó, valamivel kevesebb mint 1 millió tonna összsúllyal.
EnglishMaybe Ishould be more precise: men without women are absolutely gross.
Talán kissé pontosabban kéne mondanom: a férfiak nők nélkül abszolút undorítóak.
EnglishThe real picture is one of gross social inequality in the European Union.
A valós kép súlyos szociális egyenlőtlenségeket mutat az Európai Unión belül.
EnglishThat target is to spend 3% of gross domestic product on research and development.
Ez a célkitűzés az, hogy a GDP 3%-át kutatásra és fejlesztésre költsük.
EnglishIf she knew me better she would realize I would never lay a piege as gross as that!
Ha jobban ismerne, tudná, hogy soha nem állítok ilyen átlátszó pige-t(.
EnglishIn simple English, Madam President, this House is guilty of gross hypocrisy.
Egyszerűen fogalmazva, elnök asszony, e Ház bűne a vétkes képmutatás.
EnglishNot far away, the Vistula, gross with rain and melt-water, roared toward the sea.
Nem messze az esőtől és az olvadástól megduzzadt Visztula zúgva hömpölygött a tenger irányába.
EnglishThe average spent in Europe on such commitments is 0.4 per cent of gross domestic product.
Európában átlagosan a GDP 0,4%-át fordítják az ilyen jellegű kötelezettségvállalásokra.
EnglishTownsend Gross.
Jack ma dél körül hallotta mondja, és cimborája, J. Townsend Gross felé biccent a fejével.
EnglishThen the wealth began to diminish, great chunks of it vanishing to the gross sounds of eating.
Aztán az értékek hatalmas darabokban, hangos csámcsogás közepette eltűntek.
EnglishNot only is sexual exploitation a crime, it is also a gross violation of human rights.
A szexuális kizsákmányolás nemcsak bűncselekmény, hanem az emberi jogok súlyos megsértése is.
EnglishWhat this means in concrete terms is that intervention is only permitted in cases of gross abuse.
Konkrétan ez azt jelenti, hogy csak súlyos visszaélések esetén szabad beavatkozni.
EnglishThey want to combat the gross injustices of neoliberalism and global big capital.
Szeretnének szembeszállni a neoliberalizmus és a globális nagytőke égbekiáltó igazságtalanságaival.
EnglishIt was a fair poem, but almost no one read it because it was gross.
Nem volt rossz vers, de szinte senki nem olvasta el a trágársága miatt.
EnglishShe was utterly unaware of the gruesome humor in that gross remark; she was merely stating a fact.
Egyáltalán nem vette észre, milyen morbid dolgot mondott; ő csak a tényt rögzítette.
EnglishWhenever she saw gross superstition at work in other people, she was either amused or appalled by it.
Nem hitt semmiféle babonában, a természetfelettinek nem volt helye az életében.
EnglishBut any gross physical abuse is likely to kill the patient.
Viszont mindenféle komolyabb, fizikai durvaság valószínűleg megölné a beteget.
EnglishIn my opinion, to do so would be gross negligence and it must not be allowed to happen.
Szerintem ez komoly mulasztás lenne, és nem szabad megtörténnie.
EnglishYou find your own cases and clients, and you keep a third of the gross.
Megkeresed a saját ügyeidet meg klienseidet, és amit kapsz, annak az egyharmadát megtarthatod.