"gruff" translation into Hungarian

EN

"gruff" in Hungarian

EN gruff
volume_up
{adjective}

gruff (also: brusque, coarse, crude, ecru)
volume_up
nyers {adj.}
Voyles was not as gruff and blunt as usual.
Voyles nem volt olyan mogorva és nyers, mint általában.
For all his peasant voice and gruff words, his mind was an even sharper razor than Colonel Bondarenko believed.
Mert parasztos hanghordozása és nyers szavai dacára esze még sokkal élesebb volt, mint Bondarenko ezredes hitte.
Nyers hang volt és fojtott.
gruff (also: crabby, crusty, disgruntled, grim)
Come out here and talk to me, he ordered in a gruff voice that was not, however, un­kind.
Szálljon ki és meséljen nekem mondta zord, de korántsem mogorva hangon a főtiszt.
Voyles was not as gruff and blunt as usual.
Voyles nem volt olyan mogorva és nyers, mint általában.
bődült el Wuher a legprofibb mogorva-hangján.
gruff (also: austere, bitter, bleak, grim)
volume_up
zord {adj.}
It was all quite a lot for the gruff southerners to absorb at once.
Igencsak volt mit megemészteniük a zord délieknek, méghozzá egyszerre.
Come out here and talk to me, he ordered in a gruff voice that was not, however, un­kind.
Szálljon ki és meséljen nekem mondta zord, de korántsem mogorva hangon a főtiszt.
he cried in a gruff voice which proclaimed that he didn't care if it was the Pope of Rome out here, the party was over.
kiáltotta zord hangon, mellyel rögtön jelezni kívánta, hogy tőle akár a római pápa is lármázhat, a bulinak ezennel vége.
- Rendőrség - szólt bele egy barátságtalan hang.
Watch where you're going, a gruff voice said in i'in^lish and moved on.
mordult rá egy zsémbes hangú férfi angolul és folytatta útját.
kérdezte egy öreg és zsémbes hang.
I was thinking more of a small, gruff, very male dwarf this time, instead of - He sighed. - another young and beautiful human female, but...
- Nos, akkor bizonyára keresek is - sóhajtott fel -, bár ezúttal egy alacsony, házsártos törpére számítottam, nem... egy újabb gyönyörű nőre, de... azt hiszem... mi is a neved?
gruff
gruff
Gondolatait egy rekedtes hang szakította félbe.
Rekedtes hang szólt bele, németül.

Synonyms (English) for "gruff":

gruff

Context sentences for "gruff" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe was tough with her, even gruff when he felt that would help his cause.
Kemény volt a nővel, néha kissé durva is, ha úgy érezte, hogy segíti a dolgot.
EnglishHe's gruff like that with everyone, but he's one of the finest friends you could ask for.
Mindenkihez goromba, de az egyik legjobb barát, akit kívánhattok magatoknak.
EnglishFrom behind him came a good enough imitation of Scyld's gruff voice, calling for a guard.
Mögüle Scyld durva hangját mimelően szállt a parancs: egy őrt szólított.
Englishone of them asked, trying to make his youthful voice sound gruff.
Tudod magad igazolni? kérdezte az egyik őr; fiatalos hangját megpróbálta elmélyíteni.
EnglishGruff and courageous, the Calamarian knew how to administer the Rebel fleet.
A bátor kalamári tudta, hogyan kell irányítani a lázadó flottát.
EnglishHis voice was deep and gruff, as before, and it did not waver.
A férfi hangja ugyanolyan recsegős volt, mint azelőtt, és nem is csuklott el.
EnglishElliot heard the whirring sound of the President's shaver, then a gruff voice.
Elliot előbb halk berregést hallott - az elnök borotválkozik! -, aztán egy morcos hang megkérdezte:
EnglishHe tried to sound gruff, but his shaky voice didn't manage the job.
- Megpróbált keménynek mutatkozni, de reszkető hangja cserben hagyta őt.
EnglishThere was silence for a few seconds; then the gruff voice of Rudin came on the line, speaking in Russian.
Csend volt néhány másodpercig, aztán megszólalt Rugyin érdes hangja oroszul.
EnglishWe told him to appear gruff, then come around quickly.
Megmondtuk neki, hogy legyen kicsit goromba, aztán gyorsan enyhüljön meg.
EnglishThe voice at the other end of the line was gruff with sleep.
A vonal túlsó végén megszólaló hang rekedt volt az álmosságtól.
EnglishHe looked angry, his brows came down heavy, and his voice was gruff when he said, 'now then, kitten, now then.
Haragosnak látszott, összehúzta a szemöldökét, és elég gorombán mondta: Na, na, kiscica!
EnglishThen the animal snorted again, a gruff, moist, angry outburst.
A rejtélyes állat ismét horkantott, és dühösen fújt.
EnglishThe beefy man behind the steering wheel was talking loudly to someone else, but the radio was even louder than his gruff tone.
A kövér sofőr hangosan beszélgetett valakivel, de a rádióbemondó így is túlharsogta.
EnglishA gruff male voice announced basketball scores.
Egy rekedt férfihang kosárlabda-mérkőzések eredményeit sorolta.
English'Morning, Doc,' John Clark said with a gruff smile.
- Jó reggelt, doki - üdvözölte morcosán John Clark.
EnglishYes, a gruff voice said over the phone.
Igen szólalt meg egy zordon hang valahol a vonal másik végén.
EnglishGearvy was a big, gruff, easygoing guy, three-quarters Irish, with too much sympathy for rookies.
Gearvy nagydarab, kedélyes fickó volt, háromnegyed részben ír származék, aki tele volt együttérzéssel a próbarendőrök iránt.
EnglishDon't just stand there, a gruff human voice shouted.
Ne álljanak ott! kiáltotta egy mély férfihang.
EnglishEvenin', Yer Honor, he said in a gruff chuckle.
- Adj' isten uraságodéknak - morogta vigyorogva.

Other dictionary words