"gull" translation into Hungarian

EN

"gull" in Hungarian

EN gull
volume_up
{noun}

1. ornithology

gull
This rough young Fletcher Gull was very nearly a perfect flight-student.
Ez a csiszolatlan ifjú Fletcher sirály tökéletes repülőnövendéknek bizonyult.
The gull who speaks to an Outcast is himself Outcast.
A sirály, aki Kitaszítottal szóba áll, maga is Kitaszítottá válik!
Close your mouth before a gull drops a turd down your gullet.
Csukd be a szád, mielőtt az egyik sirály belepottyant valamit!

2. archaic

gull (also: dupe, lamb, muff, softy)
volume_up
balek {noun}
gull
volume_up
pali {noun}

Synonyms (English) for "gull":

gull

Context sentences for "gull" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou have less fear of learning than any gull I've seen in ten thousand years.
Tízezer éve nem láttam sirályt, aki ennyire szikrányit se félt volna a tanulástól.
EnglishBut for five thousand a day the Sea Gull's Rest could provide a little room service.
De napi ötezer dollárért extra szolgáltatásokat is nyújthat a Sea Gull's Motel.
EnglishWe'll have a spot of lunch and go back to Gull's Point and I'll show you something.
Bekapunk valamit ebédre, utána visszamegyünk Gulls Pointba, és mutatok neked valamit.
EnglishSir Matthew and Lady Tressilian had come to Gull's Point thirty years ago.
Sir Matthew és Lady Tressilian harminc évvel ezelőtt költöztek Gulls Pointba.
EnglishOn their arrival back at Gull's Point, Hurstall came out into the hall and spoke to Mary.
Amikor visszatértek Gulls Pointba, Hurstall kijött a hallba, és Maryhez fordult.
EnglishI've parked the U-Haul three doors down at the elegant Sea Gull's Rest Motel.
A teherautót arrébb parkoltam le, az elegáns Sea Gull's Rest Motel előtt.
EnglishBattle had resumed his holiday and was at Gull's Point as a friend.
Battle folytatta szabadságát, és ezúttal vendégként tartózkodott Gulls Pointban.
EnglishBack at Gull's Point the two police officers received Wiliams' report.
Gulls Pointba visszatérve, a két rendőrtiszt megkapta Williams és Jones jelentését.
EnglishThe Gull of Fortune smiled upon him this once, and no one was killed.
A Szerencse Sirálya ez egyszer lemosolygott rá, és nem történt katasztrófa.
EnglishLazarov and his men camped at the Best Western, two miles west of the Sea Gull's Rest.
Lazarov és emberei a Best Westernben táboroztak le, három kilométerre a Sea Gull's Moteltől.
EnglishOne little barrel roll around the Elder Gull, just for fun, and I'm Outcast!
Egyetlen kis vidám orsó a Vén körül, és máris kiközösítettek.
EnglishYou see the sun is off Gull Cove in the afternoon and so there aren't usually many people there.
Tudniillik oda nem süt a nap délután, és így olyankor rendszerint meglehetősen néptelen.
EnglishEven the Sea Gull's Rest, four miles to the west, was struggling.
Még a Sea Gull's Motel is, hét kilométerre nyugatra, csak küszködik.
EnglishGull's Point is my home, as far as any place is home to me.
Gulls Point az otthonom, már amennyire bárhol is lehet nekem otthonom.
EnglishBattered by the silence and its roar of wind and gull screams and spitting rain.
Ostorozta a civilizációs csend és a természetes zajtömeg a szél süvöltése, a sirályok sikolyai, az eső kopogása.
EnglishRoom 39, Sea Gull's Rest Motel, Highway 98, Panama City Beach.
Panama City Beach, 98-as út, Sea Gull's Rest motel, 39-es szoba.
EnglishFor this gull, though, it was not eating that mattered, but flight.
De ezt a sirályt nem az evés érdekelte, hanem a repülés.
EnglishGeorge said at once that Mr Strange from Gull's Point had gone across at 10:30 on the preceding night.
George azonnal elmondta, hogy Mr. Strange az elmúlt este fél tizenegykor kelt át Gulls Pointból.
EnglishPut her behind convent walls and she'll pine like a caged skua gull.
Dugd kolostorba, és elsorvad, akár a rablósirály.
EnglishIt was probably a half mile east of the Sea Gull's Rest.
Nagyjából egy kilométernyire lehetett a Sea Gull's Moteltől.