EN

gust {noun}

volume_up
1. general
A gust of wind ruffled his hair and coolly caressed his face.
Haját összeborzolta, arcát pedig megérintette hűvös leheletével egy szélroham.
An extra heavy gust of wind beat against the windows.
Különösen erős szélroham verte az ablakokat.
Then there was a gust of wind and Bobby's plane took off like someone had it on an invisible cable.
Aztán jött egy szélroham, és Bobby gépe úgy szállt fel, mintha láthatatlan madzagon húznák.

Context sentences for "gust" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishA gust of air came up the stairway and moved the sluggish stench for an instant.
Széllökés rohant föl a lépcsőn, és egy pillanatra megmozgatta a kásás büdösséget.
EnglishA gust of fury shook the oak, as though a storm were coming to it alone.
A dühroham úgy rázta meg a tölgyet, mintha egyedül őrá csapott volna le a vihar.
EnglishThen a gust of wind kicked through the air and she heard a large, lazy flapping sound.
Abban a pillanatban feltámadt a szél, és Wilma lassú, nagy lobbanást hallott.
EnglishBoth hands on the doors, pushing them aside, striding in on a gust of pelting rain.
Két kézzel nyomta be az ajtót, s egy esőrohammal belépett a citadellába.
EnglishJerle Shannara put his hands on his hips and looked away in dis- gust.
Jerle Shannara csípőre tette a kezét és viszolyogva elfordította a tekintetét.
EnglishIt can go from vapor to a solid being, and then in a gust of warm wind vanish.
Képes párából összetömörülni, aztán egy meleg széllökéssel eltűnik.
EnglishThen a gust of wind swung the helicopter around to the left, tilting it also.
A szél belekapott a helikopter farkába, és körbeperdítette, majd hirtelen oldalra billentette.
EnglishI knocked him down an instant before a fiery gust flashed above our sprawled bodies.
Abban a pillanatban döntöttem le, amikor egy tüzes fuvallat elsuhant lehasaló testünk fölött.
EnglishA gust of wind wrapped itself around me and then swept past the broken door.
Szélörvény kavargott körülöttem, aztán elsüvöltött a betört ajtón.
EnglishLight parts the fabric of the ghosts like a gust of wind tatters the fog.
A fényben szétfoszlik a szellem, mint ahogy a szél széttépi a ködöt.
EnglishTwice with a gust of the Fire Gift, I lighted the long bank of one hundred tall candles.
Kétszer gyújtottam meg a Tűz-Ajándokkal a száz hosszú szál gyertyát.
EnglishWithout warning, a howling gust of wind blew open the French windows in Venkman's living room.
Minden figyelmeztetés nélkül Venkman franciaerkélyén át süvöltő szél zúdult a szobába.
EnglishA gust of wind came down Stillman Street from the direction of the chicken factory.
A Stillman utcán végigsöpört egy szélhullám a csirkegyár felől.
EnglishA gust of wind ruffled his hair and coolly caressed his face.
Haját összeborzolta, arcát pedig megérintette hűvös leheletével egy szélroham.
EnglishA great gust of wind hit the windows suddenly and with it a shower of glittering spray.
Egy váratlan, erős széllökés villogó permetet csapott az ablakhoz.
EnglishThe warm air came out of the church in a deep delicious gust.
A katedrális belsejéből gyönyörűséges, meleg áramlatban csapott meg a levegő.
EnglishOutside a sudden gust of wind slammed against the equipment shed, making it rock and creak.
Odakint egy hirtelen támadt széllökés nekirontott a raktárnak, az épület nyikorogva megingott.
EnglishA hard gust of wind came through the grass, making it hiss as the stalks rubbed against one another.
Durva széllökés suhant végig a füves tájon, a fűszálak sziszegve súrlódtak egymáshoz.
EnglishAbruptly I was almost blinded as a gust of wind tossed flames overhead.
Hirtelen elvakított, hogy egy széllökés lángokat borított fölém.
EnglishI felt what you were thinking then, like a cold gust of wind.
Megéreztem, mint egy hideg szellőt, hogy mire gondoltál, amikor elfordítottad a fejem.

Synonyms (English) for "gust":

gust
English