EN guts
volume_up
{only plural}

volume_up
belek {noun}
They listened, and the loudest noise was the buzzing of flies over the spilled guts.
Hallgatóztak: az egyetlen hang a legyek zúgása volt a kidobált belek fölött.
(d) rooms for dressing guts and tripe if these are carried out in the slaughterhouse;
d) a belek és a pacal előkészítésére szolgáló helyiség, amennyiben ezt a vágóhídon végzik;
The pile of guts was a black blob of flies that buzzed like a saw.
A felhalmozott belek fekete légycsomóvá változtak, amely úgy zümmögött, mint egy fűrész.
guts (also: dash, spunk, stomach)
volume_up
mersz {noun}
Minden ami kell a "mersz", ami győzelemhez vezet.
You know you dont have the guts to leave me.
Tudod jól, hogy nem mersz te itt hagyni engem.
guts (also: pluck, innards, insides)
Following it came a noisome spew of guts, flabby bags of yellowish-red jelly.
Ezután a zsigerek - sárgásvörös, kocsonyás zacskók buggyantak ki belőle fertelmes köpetként.
I want you to pound him, hit him and tear him until he's just splintered bones and ruptured guts, and I want you to rip his eyes.
- Azt akarom, hogy szétzúzd, hogy üsd és tépd, amíg már nem egyéb, mint törött csontok és szétroncsolt zsigerek együttese.
Another was triangular in cross-section, so that the wound it made wouldn't close up again and keep the blood and guts from falling out.
Egy másik háromszög-keresztmetszetű volt, hogy az általa ütött seb ne tudjon összezárulni, és egyre csak ömöljön belőle a vér meg a zsigerek.
guts (also: belly, riff, stomach, abs)
volume_up
has {noun}
guts (also: body, core, gist, pith)
guts (also: gut)

Synonyms (English) for "guts":

guts
gut

Context sentences for "guts" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOur pace slowed noticeably after Adus ripped out his horse's guts with his spurs.'
Jelentős mértékben lelassultunk, mióta Adus kibelezte a lovát a sarkantyújával.
EnglishYour brains and guts are bringing down one of the sickest men in this country.
Az agyával és a kurázsijával felülmúlja az ország néhány legelvetemültebb emberét.
EnglishI don't have to tell you what could happen if one of your boys spilled his guts.
Felesleges elmondanom neked, hogy mi történik, ha valamelyik fiú köpni kezd.
EnglishHe treats all these people like dirt, and no one has the guts to stand up to him.
Úgy kezeli az embereket, mint a szemetet, és senki sem képes kiállni ellene.
EnglishI'll slice your guts out, do you understand me? he demanded, and then released Mark.
- Elvágom a torkod, megértettél? - szegezte Marknak a kérdést, aztán elengedte.
EnglishHe's been sitting in the hallway since Monday morning, so he hates my guts.
Hétfő reggel óta vár az előszobában, úgyhogy meg tudna fojtani egy kanál vízben.
EnglishIf you ain't got the guts ter rush 'im, 'e'll murder you same as he done --'
Ha nincs elég bátorságotok elkergetni, ugyanúgy öl meg benneteket is, mint...
EnglishThe furious hammering, so close to the bridge, turned Chow's guts inside out.
közelében elszabaduló pokoltól Csau zsigerei végleg felmondták a szolgálatot.
EnglishAnd it takes guts to face the fact that theres no one to blame in the end.
És ahhoz is erő kell, hogy elfogadjuk: senkit sem okolhatunk a történtek miatt.
EnglishDo Parliament and the European Commission have the guts to say that today?
Vajon az Európai Parlamentnek és a Bizottságnak van bátorsága ezt ma kijelenteni?
EnglishIts guts were laid open in a teardrop shape by Curt's increasingly skilled technique.
Zsigereit könnycsepp alakba rendezte Curt egyre fejlődő boncolási technikája.
EnglishWe wouldn't slaughter innocent peasants if a man with guts were making the decisions.
Nem fognak ártatlan parasztokat lemészárolni, ha egy bátor ember hozza a döntéseket.
EnglishAs though it were saying: Yes, what you want to know is right here hi my guts.
Bár mintha azt mondaná: Mindaz, amire kíváncsi vagy, itt van a bendőmben.
EnglishZa looked happy, and extracted a coin-sized disk from the guts of the machine.
Za boldognak tűnt, és kivett egy érme nagyságú lemezkét a gép belsejéből.
EnglishIt chokes you up, freezes your heart, brings ah uncontrollable tremor to your guts.
Megfojt, jéggé fagy tőle a szív, rettenetesen remegni kezd tőle a gyomor.
EnglishThank you, friend, thought Stark, and felt his guts tighten in anticipation.
Köszönöm, barátom, gondolta Stark, és a bensője megfeszült a várakozástól.
EnglishTell him I'm gonna smash his face in, shred his guts, and tear his eyes out!
Mondd meg, hogy lezúzom az arcát, letépem a heréit és kinyomom a szemeit!
EnglishIf Dors had been human, her guts would have tied in knots of anxiety.
Dorsnak, ha ember lett volna, ez a gondolat bizonyára görcsbe rándítja a gyomrát.
English'if I can put him down, shove the spear into his guts and then I'll try to brain him.'
Ha sikerül leterítenem, döfd a gyomrába a dárdát, én pedig majd kiloccsantom az agyát.
EnglishI was convinced we would meet somewhere and he would spill his guts and show me something.
Biztos voltam benne, hogy egyszer találkozni fogunk, és akkor mindent elmond nekem.