EN

habit {noun}

volume_up
'It is a dangerous habit to finger loaded firearms in the pocket of one's dressing-gown.'
- Veszedelmes szokás, ha valaki töltött fegyvert szorongat a köntöse zsebében."
It is a despicable habit, but one that even I have been unable to break.
Megvetendő szokás, de képtelen vagyok megszabadulni tőle.
From the look of the dozen or so other pencils in the mason jar, the gnawing is a habit.
A kőcsuporban lévő tucatnyi ceruza tanúsítja, hogy ez a rágcsálás afféle szokás.
Remember that tobacco is a terrible addiction and smokers need all our help and support to kick the habit.
Ne felejtsük el, hogy a dohányzás szörnyű függőség, és a dohányosoknak szükségük van a segítségünkre és a támogatásunkra a leszokáshoz.
Daneel shook his head, a habit of human-emulation that was by now second nature.
Daneel megrázta a fejét már régen szokásává vált az emberszerű viselkedés és reagálás.

Synonyms (English) for "habit":

habit

Context sentences for "habit" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishLet me tell you, no military pension can support the industrial habit I developed!
Hadd mondjam el önöknek, hogy a katonai. nyugdíj kevés ahhoz, amit ért csinálok.
EnglishBut it wasn't sleazy enough that the police would make a habit of rousting it.
De annyira azért nem volt lepusztult, hogy rendszeresen razziázzon a rendőrség.
EnglishBut then it is an old habit, not spying on his thoughts, not ravaging his soul.
De ez régi szokásom, hogy nem kémlelem a gondolatait, nem tépem föl a lelkét.
EnglishIt would be understandable if this were the habit of only one species of moth.
De érvényes valamennyi lepkefajra, amelyekből vagy tízezret tartanak nyilván.
EnglishOut of habit, Cale occasionally shot an unobtrusive glance behind to check for tails.
Először semmi gyanúsat nem észlelt, de idővel sejteni kezdte, hogy követik őket.
EnglishMourngrym peered in cautiously, hand going to his sword hilt out of long habit.
Mourngrym óvatosan benézett, miközben keze megszokásból kardja markolata felé indult.
EnglishHe wondered if this bad habit would carry over when they went home to Peregrine Cliff.
Jack azon tűnődött, vajon magával fogja-e vinni ezt a szokást Peregrine Cliffbe.
EnglishAnd your wife has a quaint habit of throwing her stubs into the waste basket.
És a feleségének megvan az a furcsa szokása, hogy a csikkeket a papírkosárba dobja.
EnglishDid you know she had a drunken husband who was in the habit of threatening her life?
Nem tudta, hogy van egy részeges férje, aki több ízben megfenyegette, hogy megöli?
EnglishYou will resume your monk's habit, Brother Occuda, and you will enter my service.
Újra belépsz a szerzetesi rendbe, Occuda testvér, és engem fogsz szolgálni.
EnglishAs casually as some men start smoking again after shaking the habit for a few years.
Olyan könnyedén, mint más visszaszokik a dohányzásra néhány év kihagyás után.
EnglishHe fell into the habit of squinting at her sidelong, in wonder and speculation.
Egészen rászokott, hogy töprengő, vizsgálódó oldalpillantásokat vessen rá.
EnglishShe led Victoria into a bedroom where, spread out on a bed, was the habit of a nun.
Egy hálószobába vitte Victoriát, ahol az ágyra egy apácaöltözék volt letéve.
EnglishHe had a habit of picking his nose in public, and I find that disgusting.
Rendszerint nyilvánosan túrta az orrát, amit én felettébb gusztustalannak tartok.
EnglishAnd in the end, as you say, like Smith and the Brides in the Bath, it becomes a habit.
És a végén, ahogy maga is mondja, szokásává válik, mint a kofferes gyilkosnak.
EnglishAren't you in the habit of putting your car away at night? asked Colonel Melchett.
Nem szokta éjszakára garázsba vinni a kocsiját? kérdezte Melchett ezredes.
EnglishCarse looked up at him and old habit made him control the rage that shook him.
Carse felpillantott rá, s a megszokás megzabolázta borzongató indulatát.
EnglishHari's fingers stretched, out of habit, starting to reach for her hand.
A megszokás kinyújtotta Hari ujjait, a keze megmozdult, hogy megérintse Dorsot.
EnglishThe I'VE FALLEN into the habit of calling Donny Ray each afternoon, usually around five.
Kialakult az a szokásom, hogy minden délután öt óra körül felhívom Donny Rayt.
EnglishThe contrasting plainness of my friar's habit jarred them all the worse.
Láthatóan zavarba ejtette őket a pompa, s mellette az én egyszerű reverendám.