EN

habitable {adjective}

volume_up
Colonists, who agreed to be set down at the first habitable planet.
Gyarmatosítókat, akik hajlandók voltak letelepedni az első lakható bolygón.
The Library lists one habitable world in orbit, the planet Kithrup.
A Könyvtár egyetlen lakható bolygót tüntet fel itt, a Kithrupot.
All the habitable worlds of the solar system were occupied.
A Naprendszer minden lakható világa benépesült.

Synonyms (English) for "habitable":

habitable
habit

Context sentences for "habitable" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis is how Europe can be made safer and the natural environment more habitable.
Így válhat Európa biztonságosabbá és a természeti környezet élhetőbbé.
EnglishWhy, you set the standard of sanity for the whole habitable world.
Hiszen te jelented a józan belátás és bölcsesség mértékét az egész világ számára.
EnglishThis one, despite the brutal cold at night, looked extremely habitable.
Ez itt, az éjszakai vad hidegek ellenére, nagyon is lakhatónak látszott.
EnglishDo you mind if we adjourn to somewhere... a tad more habitable... and a bit warmer?
Nem bánnád, ha elmennénk valami lakájosabb... szárazabb helyre?
EnglishEventually, certain regions and habitats become no longer habitable or can no longer be used.
Végső soron bizonyos régiók és élőhelyek a továbbiakban lakhatatlanná vagy használhatatlanná válnak.
EnglishToxic and radioactive wastes pouring into the habitable decks.
Mérgező és radioaktív szennyeződés jelentkezett több fedélzeten.
EnglishGalaxies form, and generations of stars form in those galaxies, and around one star, at least one star, is a habitable planet.
Galaxisok jönnek létre, és csillagok generációi születnek meg a galaxisokban.
EnglishThey circled as many separate stars, for no sun was likely to have more than one habitable planet.
Minden bolygó más és más csillag körül kering, mivel egyetlen nap sem teremt egyszerre két bolygón megfelelő életkörülményeket.
EnglishWhen I say habitable, it's with charity.
A lakhatót persze némi jóindulattal kell érteni.
EnglishPax is the chief habitable planet of Vega.
A Pax a Vega legjelentősebb lakott bolygója.
EnglishWilliams, myself, and Williamss Spanish brother-in-law made a swift dive for the nearest unoccupied dug-out that looked habitable.
Williams, jómagam és Williams spanyol sógora gyorsan beugrottunk az első emberi tartózkodásra alkalmasnak tűnő üres fedezékbe.
EnglishWith the occupation of the Americas, most habitable areas of the continents and continental islands, plus oceanic islands from Indonesia to east of New Guinea, supported humans.
Ezek voltak azok az előzmények, amelyek legutóbbi könyvem, A harmadik csimpánz megírásához vezettek, amely az emberi evolúció olvasmányos leírása.
EnglishI trust that the cities and Member States concerned will now be able to implement it more consistently and that we will perhaps be able to pass on a more habitable Europe to our children.
Bízom benne, hogy az érdekelt városok és tagállamok most következetesebben végre is tudják majd hajtani, és így gyerekeinknek talán egy élhetőbb Európát adunk át.