"habitual" translation into Hungarian

EN

"habitual" in Hungarian

EN

habitual {adjective}

volume_up
But here the habitual Comstock folly about money stepped in.
Ezzel szemben jött a szokásos Comstock-féle, pénzzel kapcsolatos dőreség.
Her habitual indecision reasserted itself.
Dennie szokásos határozatlansága ismét működésbe lépett.
When this was done, he went on, in his habitual monotone.
Amikor megtörtént, szokásos monoton hangján folytatta.
Your habitual response patterns don't work.
Megszokott válaszmintáink nem működnek.
With his hair the habitual mass of tight gray curls and his guidebook to his nose, Dr.
Immár megszokott tömör, ősz fürtjeivel s orrát az útikalauzba temetve, három napon át tanulmányozta a Kreml gyönyörű templomait.
Well, when we have dismissed climate, something in the water, habitual diet and nappy training in a cold climate, whatever else could remain?
, a megszokott étrendet és a hideg éghajlaton történő szobatisztaságra szoktatást, mi más maradhatna?
And everyone here is unfortunately carrying that habitual perception, a little bit, right?
És sajnos itt is mindenki ezt a szokványos felfogást vallja némiképp, ugye?

Synonyms (English) for "habitual":

habitual

Context sentences for "habitual" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMost of the chairs and stools were occupied by the night's habitual clientele.
A bárt csaknem megtöltötte az éjszakai törzsközönség; szabad ülőhely alig akadt.
EnglishBefore long it became clear that Ames was a habitual drunk and underachiever.
Hamarosan nyilvánvalóvá vált, hogy Ames egy részeges, hasznavehetetlen alak.
EnglishSuch pride,'' she whispered, smiling, that you would call me out of your habitual misery.
Micsoda gőg lehelte mosolyogva , hogy hozzám kiáltasz szokott nyavalygásod miatt.
EnglishHe drank his habitual two cups of coffee, washed, showered and shaved.
Megitta szokott két csésze kávéját, megmosakodott, zuhanyozott, borotválkozott.
EnglishWith her habitual nervous clumsiness the parcel slipped from her hand.
Szokása szerint az idegességtől olyan ügyetlen lett, hogy elejtette a csomagot.
EnglishI've lost so much time, Lestat remarked in his habitual energetic fashion, eyes moving about the room.
Sok időt elvesztegettem! mondta Lestat szokott erélyével, míg szeme ide-oda járt a szobában.
EnglishSuperintendent Battle so far forgot his habitual impassivity as to give vent to a prolonged whistle.
Battle főfelügyelő annyira megfeledkezett szokássá vált szenvtelen modorától, hogy füttyentett.
EnglishThe judge sat in his habitual pose, his head sunk down into his neck.
A bíró szokott pózában, fejét a válla közé húzva ült.
EnglishI drew close to the walls, trying in my habitual detachment only to understand the nature of her cry.
A falak mellé húzódtam, és szokott közönyösségemben sírásának jellegét próbáltam csak megállapítani.
EnglishHis voice was rising, the hands starting to tremble as the rage cracked his habitual selfcontrol.
Hangja egyre vékonyodott, keze lassanként remegni kezdett, ahogy dühe darabonként lefeszítette önuralma páncélját.
EnglishHe plucked at an earlobe, a habitual gesture, Karras had noticed, whenever he thought he was being wily.
Karras észrevette, hogy a másik a fülcimpáját tépdesi, ami akkor szokása, mikor fortélyosnak képzeli magát.
EnglishAnd when it was finished, who else would have lain down in the coldness to weep again out of some habitual loneliness?
És mikor minden elkészült, ki más borulhatott le eléjük, hogy a hidegben zokogja el a magányát?
EnglishEven habitual drunkards liked beds and showers.
Még az iszákosok is szeretik a tiszta ágyat és a zuhanyt.
EnglishShe shrank into her habitual and natural silence.
Nem próbált beszélni, behúzódott szokott hallgatásába.
EnglishA habitual musing came to him as his thoughts wandered.
Eltöprengett, gondolatai szerteszét kalandoztak.
EnglishThe habitual practice when Soviet illegals enter a country by ship is that their names do not appear on the crew list.
Amikor szovjet illegálisak valahová hajón érkeznek, általában nem szerepelnek a legénység névsorában.
EnglishTHE Jackal rose at his habitual hour of 7.30, drank the tea placed by his bedside, washed, showered and shaved.
A Sakál szokása szerint 7.30-kor kelt, megitta az ágy mellé készített teát, megmosakodott, lezuhanyozott és megborotválkozott.
EnglishThree iron rings hung from each ear and the fur around his canine muzzle was stained black, the telltale sign of a habitual mistleaf root chewer.
Az orra feketére színeződött, annak jeleként, hogy erőszeretettel fogyasztotta a ködlevél gyökerét.
EnglishAfter that, Adam, the Nightingale can come to the West, and Im sure the Americans will show their gratitude in the habitual manner.
Azután majd Nyugatra jöhet a Fülemüle, és biztos vagyok benne, hogy az amerikaiak kimutatják hálájukat, ahogy már megszoktuk tőőlük.
EnglishIt was an habitual movement.