"hairs" translation into Hungarian

EN

"hairs" in Hungarian

EN

hairs {plural}

volume_up
Mourngrym looked warily all around, hairs prickling on the backs of his hands.
Mourngrym harciasan nézett körbe, kézfején meredezni kezdtek a szőrszálak.
Chest hairs, as black as those on his head, curled out of the open neck of his shirt.
Sötét szőrszálak kunkorodtak kifelé ingének nyitott nyakán.
A large wasp alighted on Halifax's arm, navigating the ginger hairs with difficulty.
Egy hatalmas darázs ült le Halifax karjára, botladozott az erős szőrszálak között.
And I'm getting -- the hairs on my -- I don't know if you can see the hairs on my arms.
És most kicsit -- a szőrök -- nem tudom, lehet-e látni a szőrt a karjaimon.

Synonyms (English) for "hair":

hair

Context sentences for "hairs" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSomething in the Hiroths tone made the hairs rise on the back of Seren Pedacs neck.
A hirót hangjában volt valami, amitől Szerénnek végigfutott a hátán a hideg.
EnglishThe grime on the towel and the hairs on the pillow were the last of him.
A testnedvek a törölközőn, a hajszálak a párnán: mindössze ennyi maradt belőle.
EnglishOn the dresser was a comb and a black brush with a few blond hairs in its black bristles.
Az asztalon fésű és egy fekete kefe, néhány szőke hajszállal a fekete szőrben.
Englishmoonlight sent glints from the sweat that beaded among the sparse white hairs of his head.
A holdfény megcsillant a gyér, ősz hajszálai között megjelenő izzadtságcseppeken.
EnglishBattle took out the two long red hairs and the half dozen blonde ones and looked at them.
Battle kiemelte a két hosszú, vörös hajszálat meg egy fél tucat szőkét és megnézte.
EnglishShe picked up her clothes, brushing her breasts across the soft hairs of his flat stomach.
Áthajolt fölötte a ruhájáért, s közben keble súrolta Gordon lapos hasán a pihéket.
EnglishHer hands moved again, running over his chest, pulling playfully on the black hairs.
Végigsimított rajta, majd belemarkolt a szőrébe, és gyengéden meghúzta.
EnglishHe shifted his aim, centering the pale rose stone in the cross hairs.
Kham célpontot váltott, és rakétavetőjét ezúttal a halványan derengő kőre célozta.
EnglishIt was typical of Rosemary that she never bothered to pull the white hairs out.
Jellemző Rosemaryre, hogy eszébe se jutott kitépni a fehér szálakat.
EnglishLong gray hairs sprung from his thick eyebrows, combed upwards, diabolical.
A vastag szemöldökéből meredező szürke szálak ördögi külsőt adtak neki.
EnglishHe'd singed off his beard patchily, leaving clumps of gray hairs in places.
A kunyhó lakója legalább olyan vénnek tűnt, mint az építmény kőtömbjei.
EnglishLook, Spence is a Iying prick with his ass hairs caught in a twist.
Figyu, Spence egy hazug fasz, azzal hülye frizurájával, rámhozza a görcsöt.
EnglishShe bent her head to show him the three white hairs on her crown.
Lehajtotta a fejét, és megmutatta Gordonnak a három ősz szálat a feje búbján.
EnglishHe swears Never to wash his face, nor cut his hairs: He puts on sackcloth, and to sea.
Esküvel fogadja, Nem mossa arcát, fürtit nem nyíratja, Darócot ölt.
EnglishThe gunner kept his cross-hairs on target, guiding the antitank missile to its target.
A tüzér a célponton tartotta a célkeresztet, ezzel irányítva rá a rakétát az orosz T-80-asra.
EnglishI'll analyze the blood on it, make sure that it's the same blood group - also the hairs.
Majd megvizsgálom a rajta levő vért, hogy megbizonyosodjam, azonos vércsoportba tartozik-e.
EnglishThe powder she uses dusted on the inside of a coat collar, and a few hairs placed there too.
A púderjét egy zakó gallérjának a belső oldalára kenve és az ugyanott talált hajszálak.
EnglishHe kissed her glossy black pubic bush, and the hairs bristled crisply against his face.
Belecsókolt a dús, fekete szőrzetébe, amely csiklandozta az arcát.
EnglishI do not want to split hairs over a few details therefore.
Ezért nem szeretnék szőrszálhasogató módon egy-két részletkérdéssel foglalkozni.
EnglishNo wonder she had no gray hairs yet, at the ripe age of twenty-two.
Nem csoda, hogy élemedett kora - huszonkét esztendeje - ellenére nem volt még ősz hajszála.