"half" translation into Hungarian

EN

"half" in Hungarian

HU
HU
EN

half {noun}

volume_up
I should put the time of death as between half past one and half past two.
A halálozás idejét fél kettő és fél három közé tenném.
A half eaten scone spread with honey was beside her and her tea cup was still half full.
Vajas-mézes fél zsemle hevert Adele mellett, a csészéje is félig volt még teával.
'And this happened on Saturday night - or rather at half-past two on Sunday morning.'
- És mindez szombat éjjel, pontosabban vasárnap hajnali fél háromkor történt.

Synonyms (English) for "half":

half
English

Context sentences for "half" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHer husband had a penis seven and a half inches long and two inches in diameter.
A férje hímvesszője tizenkilenc centiméter hosszú és öt centiméter átmérőjű volt.
EnglishHe had gone perhaps a half a mile when he saw a grassy meadow through the trees.
Félmérföldnyit haladhatott, amikor a fákon túl egy füves tisztást pillantott meg.
EnglishGrumman's eyes were half-closed; his daemon sat on his knee, watching Lee warily.
Grumman szemhéja leereszkedett, daimónja a térdén ült, óvatosan méregette Lee-t.
EnglishWe were lucky he didn't take down the post lantern, and half the shrubbery too.
Még szerencse, hogy el nem vitte a kocsi a lámpaoszlopot meg a fele élősövényt.
EnglishEarl scanned the crowd, which was half the size of that for the previous movie.
Earl a tömeget figyelte, amely most fele akkora volt, mint az előző film alatt.
EnglishI can work up a current with my tail that will get you there in half the time.
Ha akarom, olyan sodrást kavarok a farkammal, hogy feleannyi idő alatt odaértek.
EnglishHalf in dream she saw its little limbs working, bent knees, chubby little feet.
Félálomban látta hadonászó kis tagjait, behajlított térdét, apró, pufók lábfejét.
EnglishToday, over half of the population from Morocco to Turkey is under 18 years old.
Napjainkban Marokkótól Törökországig a lakosság több mint fele 18 évnél fiatalabb.
EnglishIt took 20 years - 20 years - until we got back half of the jobs that were lost.
20 évbe került - 20 évbe! -, amíg az elvesztett munkahelyek felét visszaszereztük.
EnglishIn a century and a half, it would be the language of the majority of humankind.
Másfél évszázaddal később a földön élő összes ember többségének ez lesz a nyelve.
EnglishDon't do that, he cautioned me, increasing our speed another half-dozen miles.
Hagyja ezt abba! figyelmeztetett és még tizenöt kilóm éterrel többre gyorsított.
EnglishThey were cubes of copper, half the size of fulminating caps, but twice as deadly.
A rézkapszula feleakkora volt, mint egy robbanótöltet, de kétszer olyan hatásos.
EnglishThe eye and the half-mouth smiled through linen at me, and a voice came through:
A szeme és a félszáj rám mosolygott a pólyából és egy hangot lehetett hallani:
EnglishAnd in any case, it was dark and you were a block and a half from the church.
Kérdés: És ezen túlmenően, már sötét volt, és másfél háznyira jártak a templomtól.
EnglishHalf of the creatures were still that any of them might have been the dead one.
Az állatok fele olyan moccanatlan volt, hogy bármelyikük lehetett volna a döglött.
EnglishI could spare you one of my Nerek half-bloods - the darlings wait in my wagon.
Szívesen kölcsönadom az egyik félvér nerekemet a kicsikék ott várnak a kocsimban!
EnglishWe just stared at each other, half curious, half hostile, like new neighbors.
Bámultunk egymásra, félig kíváncsian, félig ellenségesen, mint az új szomszédok.
EnglishMyrmeen Lhal was shooting wary glances in all directions, her sword half-drawn.
Egy dühös vipera tekintetével nézett Elminsterre, aki erre dobott neki egy csókot.
EnglishDirector Foley might take it personally, PriceO'Day observed with half a smile.
Foley igazgató úr még személyes ügynek venné jegyezte meg bazsalyogva Price-O'Day.
EnglishShe opened her Thermos with shaky hands and poured herself half a cup of milk.
Kinyitotta a termoszt, s reszkető kézzel kitöltött magának egy félpohárnyi tejet.