"half-baked" translation into Hungarian

EN

"half-baked" in Hungarian

EN

half-baked {adjective}

volume_up
half-baked (also: sodden, soggy, vapid)
Horrible to think of all that soggy, half-baked trash massed together in one place.
Még rágondolni is szörnyű volt az egész egy helyben felhalmozott, keletlen, sületlen masszára.
Fifty thousand pounds our esteemed father-in-law was proposing to settle upon that half-baked, nit-witted little sly puss-
Ötvenezer fontot akart tisztelt apósunk erre a sületlen, féleszű kis ringyóra hagyni.

Synonyms (English) for "half-baked":

half-baked

Similar translations for "half-baked" in Hungarian

half noun
Hungarian
half adjective
Hungarian
to bake verb
Hungarian

Context sentences for "half-baked" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English'You sound like some half-baked little Boy Scout,' Mondale said scornfully.
- Tisztára úgy dumálsz, mint valami kiscserkész - jegyezte meg Mondale megvetően.
EnglishThe whole system is half-baked, which is why I abstained from voting on this report.
Az egész rendszer félkész állapotban van, ezért tartózkodtam a jelentésről szóló szavazáson.
EnglishDo more in Syria and do not lend your support to half-baked solutions.
Tegyen többet Szíriában, és félkész megoldásokhoz ne adja a támogatását.
EnglishWhat does a half-baked spinster in a country village know about mental psychology?
Mit tud egy féleszű vidéki öreglány a mentális pszichológiáról?
EnglishWe're not talking about some half-baked psychology professor, Regine.
És most nem valami féleszű pszichológia professzorról beszélünk, Regine.
EnglishLet's just hope my philosophy doesn't turn out to be half-baked.
Reménykedjünk benne, hogy nem derül ki a filozófiámról, mekkora képtelenség.
EnglishThis idea had come off half-baked, and every hotel room on Saipan, he was sure, was already filled.
Sületlenség lett volna, hiszen tudta, hogy Saipanon minden szállodai szoba foglalt.
EnglishHe left his rented Audi on the street right across from the half-baked safe house Model had set up.
Az utcán hagyta bérelt Rudiját a házzal szemben, ahol Model rendezkedett be.
EnglishHe looked at Dees through the drifting smoke with an expression of half-baked craftiness.
Bárgyú titokzatossággal bámult Deesre a kavargó füstön keresztül:
English. - (NL) Half-baked measures will be no help at all with the problem of lobbyists.
írásban. - (NL) Félig kész intézkedések nem segítenek a lobbisták problémájának kezelésekor.
EnglishPortugal, are you not ashamed that such a half-baked document bears the name 'Treaty of Lisbon'?
Portugália vajon nem szégyelli magát, hogy egy ilyen félkész dokumentum "Lisszaboni Szerződés” nevet viseli?
EnglishOne of these dreadful half-baked young men who go about the country roving and murdering, I suppose.
- Biztosan azok között az alávaló taknyosok között kell keresni, akik gyilkolva és rabolva járják az országot.
EnglishThere's a strong whiff of half-baked anarchism about them.
A féligkész anarchia illata lengi körül őket.
EnglishA simple shepherd with his brains half baked out isn't the logical receptacle for any kind of profound epiphany.
Egy félig kiégett agyú, teljesen átlagos pásztor nem a legmegfelelőbb befogadóhely egy isteni megtestesülés számára.
EnglishAnother half-baked bounty creep, probably.
Nyilván egy másik zöldfülű fejvadászocska.
EnglishWhat are your half-baked mystical promises!
Miféle misztikus sületlenségeket ígérsz?
EnglishWe need a bold Irish government that does not negotiate a set of half-baked compromises, but that says: 'We want Europe and we want this treaty!'
Egy bátor ír kormányra van szükségünk, amely nem félkész kompromisszumokról tárgyal, hanem kimondja: "Akarjuk Európát, ezért akarjuk ezt a szerződést!”