"hallway" translation into Hungarian

EN

"hallway" in Hungarian

EN hallway
volume_up
{noun}

hallway (also: aisle, corridor, passage, passageway)
Except for a few nurses and orderlies, the hallway is quiet and deserted.
A néhány ápolótól és ápolónőtől eltekintve a folyosó elhagyatott, csöndes.
Far down the giant hallway, almost as tiny as Danny himself, was a dark figure.
Messze, az óriás folyosó végében, sötét alak állt, majdnem olyan kicsike, mint Danny.
Somewhere in the small hallway it struck the carpet, with a dull impotent little sound.
Tompán, tehetetlenül koppant a rövid folyosó szőnyegén.
hallway (also: hall, lounge, vestibule, foyer)
volume_up
hall {noun}
And there was Henry, suddenly, hovering at the hallway door.
Hirtelen ott termett Henry is, meghúzódva a hall ajtajában.
The hallway beyond led through the Great Hall.
A folyosó végén feltűnt a nagy hall.
Keskeny hall, magasba szökkenő falak.
hallway (also: anteroom, hall, lobby, lounge)
Az előcsarnok mit sem változott.
Az előcsarnok üres és csöndes volt.
A smallish, darkish, smelly hallway, lino-carpeted, mean, uncared-for, and somehow impermanent.
Szűk, sötét és bűzös előcsarnok ütött-kopott linóleum padló, és az is csak foltokban.

Synonyms (English) for "hallway":

hallway
English

Context sentences for "hallway" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishDeck's in the building, down the hallway somewhere, stalking unsuspecting clients.
Deck is az épületben van, valahol a folyosón, és gyanútlan ügyfelekre vadászik.
EnglishDisembodied voices echoing up to him as if along an endless, cloudy hallway.
Testetlen hangok visszhangzanak, mintha hosszú, végtelen folyosóról hallaná őket.
EnglishShe took his hand and they walked through the dim hallway to the sitting area.
Dianne megfogta Mark kezét, és végigsétáltak a gyéren megvilágított folyosón.
EnglishLight from the hallway fawned through the door, which Toy had left slightly ajar.
A hallból fény szűrődött be az ajtón keresztül, amelyet Toy résnyire nyitva hagyott.
EnglishEventine walked out into the hallway and found Gael approaching with a tray of tea.
Eventine kilépett a folyosóra, és meglátta Gaelt, aki gyógyteát hozott tálcán.
EnglishSometimes Mona was waiting for Rowan in the hallway, and she saw Rowan do this.
Időnként a folyosón várakozott Rowanra, és látta, ha az asszony kifestette a száját.
EnglishIf you guys know where I am, then someone could be out there in the hallway waiting.
Ha maguk tudják, hol vagyok, akkor könnyen lehet, hogy vár rám valaki a folyosón.
EnglishHe's been sitting in the hallway since Monday morning, so he hates my guts.
Hétfő reggel óta vár az előszobában, úgyhogy meg tudna fojtani egy kanál vízben.
EnglishI turned away from her and moved out through the half-open door into a dark hallway.
Elfordultam tőle, és kifelé indultam a félig betett ajtón át a sötét folyosóra.
EnglishThe fire kept licking through the kitchen door, brightening the smoke-filled hallway.
A tűz már átette magát a konyhaajtón, és a füstben álló folyosóra vetette fényét.
EnglishFar down the little hallway stood his wife, Rita Mae, not daring now to come closer.
Rita Mae, a felesége, távolabb állt a rövid folyosón, nem mert közelebb jönni.
EnglishHe walked quickly through the cramped hallway and entered the cluttered office.
Gyorsan keresztülvágott a szűk folyosón és belépett a telezsúfolt irodába.
EnglishIn the highest hallway, the door to my small suite stood open, as I'd left it.
A szobám ajtaja nyitva volt, ahogy hagytam, ám a vártnál erősebb fény áradt ki belőle.
EnglishTsh't, the ship's fourth officer, flew into the hallway in a cloud of bubbles.
Tsh't, a hajó negyedik tisztje úszott be a folyosóba, kavargó buborékfelleg közepette.
EnglishI carefully weave Kelly and her wheelchair around the tables and into the hallway.
Óvatosan, vigyázva kormányzóm a tolókocsit az asztalok körül, és kijutunk a folyosóra.
EnglishShe hurried-positively raced, he thought-into the hallway, and went upstairs.
Kisietett kivágtatott, gondolta a férfi a folyosóra és felment az emeletre.
English`The aunt takes us out in the hallway and asks us the strangest questions.
A nagynéni kihívogat bennünket a folyosóra, és a legfurcsább dolgokat kérdezi.
EnglishI put on another lamp and stepped into the hallway at the back of the living room.
Meggyújtottam még egy lámpát, és beléptem a nappali végéből nyíló hallba.
EnglishAt the threshold between his room and the hallway, paralysis seizes him.
Amikor átlépte a szobáját a folyosótól elválasztó küszöböt, valósággal megbénult.
EnglishHe was still backing and filling as her footsteps began to come down the hallway.
Még mindig előre-hátra tolatott, amikor már a folyosóról hallotta Annie közelgő lépteit.