EN handle
volume_up
{noun}

handle (also: door handle, doorknob, pawl, trip)
Then I was running into the flames, scorching my hands on the door handle.
Aztán odarohantam a lángokhoz, kezemet megégette a kilincs.
A chair, wedged under the handle on the far side, slid noisily to the floor.
A szék, melyet a túlsó oldalon beékeltek a kilincs alá, zajosan csúszott odébb a padlón.
Her sweaty hands slid on the handle, but the door refused to open.
A lány izzadtságtól nedves keze a kilincs után nyúlt, de az ajtó nem nyílt ki.
handle (also: ear, grip, haft, knob)
There was no electric bell but a kind of handle that was clearly meant to be pulled.
Villanycsengő helyett egy nyilvánvalóan meghúzásra kiképzett fogantyú állt ki a kapuoszlopból.
I went over to an olive-green door that didn't have any handle.
Egy olajzöld ajtón kellett átmennem, ezen sem volt fogantyú.
She could feel the handles heat through her leather gloves as she refilled her cup.
Érezte a fogantyú forróságát bőrkesztyűjén keresztül, miközben újratöltötte csészéjét.
handle (also: grip, haft, pole, shaft)
volume_up
nyél {noun}
Edzett acél fej, keményfa nyél.
He grasped the shovel halfway down the handle and brought it up to the level of his shoulders.
A férfi megmarkolta a lapátot a nyél közepén, és vállmagasságba emelte.
The splintered handle of the bat bulged and pumped like a racing heart beneath her hands and beneath its binding of friction tape.
A hasadt nyél úgy engedett ki és húzódott be a keze alatt, mint egy hevesen verő szív.
handle (also: lever, wing, school)
volume_up
kar {noun}
On the Porsche, the door handle... is a little hidden by that thingamajig.
A Porschen az ajtó kilincs... az alatt a kis kar alatt van.
Nincs is itt semmiféle kar.
Hold on here, he growled, and I clutched a handle next to an important-looking lever that I was terrified to touch.
dörmögte, mire ijedten megfogtam a fülke körbefutó korlátját egy a padlóból kiálló hosszú kar mellett, amit a világ minden kincséért sem mertem volna megérinteni.
handle (also: bar, pole, rod, slot)
volume_up
rúd {noun}
handle (also: clasp, dish, grasp, grip)
volume_up
fogás {noun}
handle (also: chance, occasion, opportunity, time)
- I'll handle-- Get my Vaseline, a banana, and some duct tape.
- Itt az alkalom-- Add a Vaseline-t, a banánt, és a madzagot.
For the first time, the handling of plant protection products will be harmonised at European level.
Ez az első alkalom, hogy a növényvédő szerek használatának harmonizálása európai szinten valósul meg.
And this was the first time, it was unique in terms of the way questions are handled, and I believe personally that it was the first moment of the European of the Citizens.
Tehát ez volt az első alkalom, és a kérdések kezelésének módja is különleges volt, és én személy szerint úgy gondolom, hogy ez volt az európai polgárság első pillanata.
handle (also: clamp, ear, grapple, holder)
volume_up
fogó {noun}
The handles of the tongs were rubberized to insulate against the heat that the steel would draw from the boiling oil.
A fogó nyelét gumibevonat borította, nehogy használója megégesse magát, ha belenyúl vele a forró olajba.
The problem of governance is a serious one, and there are several weak points as regards how to administer and handle those agencies.
Az irányítás problémája komoly, és több gyenge pont is felvethető az ilyen ügynökségek kezelése és adminisztrációja tekintetében.
handle (also: crank, swivel, winch)
handle (also: lug, tab)
volume_up
fül {noun}
handle (also: username)

Synonyms (English) for "handle":

handle

Context sentences for "handle" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBut I can't guarantee to handle them and a 2nd too... even if he is only a kid.
Nagyon fiatal, túl vehemens, és nem érett annyira, hogy megfontoltan fürkésszen.
EnglishThe fist wrapped around the handle got to the level of his chin and then froze.
A keze, amely a partvist fogta, az arca magasságába ért, és aztán megmerevedett.
EnglishHe held the door handle and cautiously raised himself up by on the running board.
Megkapaszkodott a sofőrülés melletti ajtó fogantyújában, és fellépett a lépcsőre.
EnglishTherefore, the Commission will just handle day-to-day business from November 1.
Ezért a Bizottság november elsejétől kezdve csak napi ügyekkel fog foglalkozni.
EnglishThe way you handle yourself, Saul said, I would have figured you were with them.
- Viselkedéséből arra következtetek, hogy már dolgozott nekik - jegyezte meg Saul.
EnglishShe could handle people well, sort of bright and firm, if you know what I mean.
Jól tud emberekkel bánni, valahogyan derűsen és erélyesen; érti, mire gondolok?
EnglishI'm sure you've got someone in Washington who can handle a simple wire transfer.
Biztos van valaki Washingtonban, aki el tud intézni egy ilyen egyszerű ügyet.
EnglishWhen I got it home, I started to carve up my broom handle to no particular purpose.
Miután hazavittem, különösebb cél nélkül nekiálltam farigcsálni a seprűnyelemet.
EnglishYou Eagle jocks think you can handle this? the most senior Rapier driver asked.
Mit gondolnak, Eagle-zsokék, megbirkóznak vele? kérdezte a rangidős Rapier pilóta.
EnglishHe gave them a passing glance, his hand reaching anxiously for the door handle.
A király futó pillantást vetett rájuk, keze aggodalmasan kereste a kilincset.
EnglishShe rattled on and he thought about how to handle a knotty term in the equations.
Közben kigondolta, hogyan oldhatna meg egy komoly kifejezést az egyenletében.
EnglishShe could certainly handle Pappy's truck, but she could not relax behind the wheel.
Minden gond nélkül el tudta vezetni papi kocsiját, de látszott rajta, hogy ideges.
EnglishThe chips on the birds can handle the extra code, no sweat, right, Mr.
A madárkák chipjei viszont kezelni tudják az extra kódot, nem igaz, Mr. Olson?
EnglishHe seized the handle again and gave it a wrench that almost broke the wire.
Ismét megragadta, és úgy megrántotta a fogantyút, hogy majdnem elszakadt a drót.
EnglishThere's nothing complicated about a will, so I figured you could handle it.
Egy végrendelet nem valami bonyolult dolog, gondoltam, maga is megbirkózik vele.
EnglishCasement window, opens outward, Brother Maxwell noted, tapping the crank handle.
Szárnyas ablak, kifelé nyílik - jegyezte meg Maxwell testvér, és a kilincsre mutatott.
EnglishSo saying, I rattled the handle and called out, 'Ackroyd, Ackroyd, just a minute.'
Ezzel megrángattam a kilincset, és bekiabáltam: - Ackroyd, Ackroyd, csak egy percre!
EnglishKipler asks me to be in court at nine anyway, and he'll handle things from there.
Kipler azt kéri, hogy kilenckor legyek ott a bíróságon, aztán ő majd elintéz mindent.
EnglishHe had the door handle clasped when he heard the man approaching behind him.
Már megmarkolta a kilincset, amikor meghallotta a háta mögött közeledő férfit.
EnglishOrmack dropped the landing-gear handle and flipped the airbrake lever full up.
A másodpilóta elengedte a hajtómű fogantyúját, és teljesen felhúzta a féket.