"handling of" translation into Hungarian

EN

"handling of" in Hungarian

See the example sentences for the use of "handling of" in context.

Similar translations for "handling of" in Hungarian

handling noun
Hungarian
to handle verb

Context sentences for "handling of" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt seemed an odd question to Jack, since Golovko was handling the translating.
Jack számára elég furán hangzott a kérdés, mivel Golovko végezte a fordítást.
EnglishAuthentication of euro coins and handling of euro coins unfit for circulation (
Az euroérmék hitelesítése és a pénzforgalom céljára alkalmatlan euroérmék kezelése (
EnglishShe said she didn't like him handling the baby-which he seemed to like to do.
Azt mondta, nem szereti, hogy hozzáér a gyerekhez ő pedig nagyon élvezte ezt.
EnglishSome inventions arose straightforwardly from a handling of natural raw materials.
Egyes találmányok egyszerűen a természetes nyersanyagok használata során alakultak ki.
EnglishDo you suppose that the Dants could have been practicing snake handling out there?
Feltételezné, hogy Danték odakint a kígyókkal való bánásmódot gyakorolták?
EnglishThe primary responsibility for handling the crisis rests on the industry itself.
A válság kezeléséért az elsődleges felelősség az iparág vállán nyugszik.
EnglishSmall, dark, delicately made, so small-boned it was like handling a little soft bird.
Morgaine aprócska volt, sötét bőrű, törékeny, finom csontú, akár a kismadár.
EnglishThe shaft of the shovel was made of a bumpy wood and had a dark sheen from handling.
A lapát nyele vastag volt, göcsörtös és a sok használattól sötét - semmi kedve hozzá.
EnglishIt would take a while, but he'd get the trick of handling Whitehead in time.
Beletelik egy kis időbe, de kitanulja a fortélyát annak, hogyan kell bánni Whiteheaddel.
EnglishIf there are any issues that arose out of the handling of that, they will be dealt with.
Ha ezzel kapcsolatban bármilyen probléma merül fel, azt ki fogják vizsgálni.
EnglishShe knew as much about rare books as I knew about handling a flea circus.
Annyit értett a könyvritkaságokhoz, mint én egy bolhacirkusz igazgatásához.
EnglishOnly the expert and skilled handling of pesticides can ensure sustainability.
A fenntarthatóságot csak a növényvédő szerek szakértő és gyakorlott kezelése biztosíthatja.
EnglishOne element of this strategy relates to the handling of collective claims.
E stratégia egyik eleme a kollektív követelések kezeléséhez kapcsolódik.
EnglishFor more exact details, contact the pension authority handling your claim.
Pontosabb információkért forduljon a kérelmet kezelő nyugdíjhatósághoz.
EnglishThe procedures of the Member States for handling unsafe products are now much clearer.
A tagállamok által a veszélyes termékek esetében követendő eljárások most egyértelműbbek.
EnglishAs I recall, it had something to do with her skills in handling people.
Ha jól emlékszem, az volt a probléma, hogy nem tudott bánni az emberekkel.
EnglishIf it was any other product we would call it handling of stolen goods.
Ha bármilyen más termékről lenne szó, azt mondanánk, hogy lopott árukkal kereskednek.
EnglishGround handling services make a key contribution to aviation safety and security.
A földi járatkiszolgálók kulcsszerepet játszanak a repülés biztonságában és biztonságosságában.
EnglishIf both sides of the argument find out we're handling both accounts, they'll leave.
Egymás halálos ellenfeleinek számítottak, de a Fortélyszövetség mindkettőről leszedte a sápot.
EnglishAnother thing I consider hugely important is to reduce the time needed for handling cases.
Szerintem a másik roppant fontos dolog, hogy csökkenjen az ügykezeléshez szükséges idő.

Other dictionary words

English
  • handling of

Even more translations in the German-English dictionary by bab.la.