"hands down" translation into Hungarian

EN

"hands down" in Hungarian

EN hands down
volume_up
{adverb}

könnyedén megver vkit
hands down
hands down

Synonyms (English) for "hands down":

hands down
English

Similar translations for "hands down" in Hungarian

hands noun
Hungarian
to hand verb
hand noun
down noun
Hungarian
down adjective
down adverb
to down verb
down! interjection
Hungarian

Context sentences for "hands down" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAs if to emphasize this, Mr Gray raises one of his hands and brings it down.
Mintha ezt akarná hangsúlyozni, Mr. Szürke fölemeli, majd leengedi az egyik kezét.
EnglishHis eyes took in the scene, and his hands set the sandwich down on the plate.
Nem tudta levenni szemét a jelenetről, és tányérjára tette a szendvicset.
EnglishI came in about ten to one from the garden, washed my hands and sat down to lunch.
Egy előtt körülbelül tíz perccel jöhettem be a kertből, kezet mostam és leültem ebédelni.
EnglishDavid grasped the bow with both hands and brought it down across the Faerys throat.
David két kézzel markolta az íjat, és nekifeszítette a tündér torkának.
EnglishWhen it dissolved into rusty shards, she brushed off her hands and sank down, satisfied.
Amikor az rozsdás szilánkokra esett szétmorzsolta ujjai között és elégedetten leült.
EnglishThey lay face down, their hands gripping the steel pipe supports of their bunks.
Hasmánt feküdtek a priccsükön, kezük az acélcső korlátot markolta.
EnglishThen, abruptly, his hands came down, and a calm, stoic expression came over his features.
Azután hirtelen leeresztette a karját, s nyugodt, sztoikus kifejezés ült ki az arcára.
EnglishHis hands slid down from the small of her back to the swell of her buttocks.
Tenyere lesiklott Polly hátán, és tomporának dombján állapodott meg.
EnglishTom took his hands down from his face, raised his head, and looked at Susan.
Tom elvette arca elől a kezét, felemelte a fejét, és Susanra nézett.
EnglishDon't be that way, Hemingway complained and slapped his hands up and down on the wheel.
Ne beszéljen így mondta Hemingway panaszosan, és ki-be csukogatta kormányon nyugvó kezét.
EnglishShe held one of her hands down in front of his face, and wiggled her manicured nails.
Kezét Rasmussen arca elé tartotta, és ápolt körmeit ide-oda mozgatta.
EnglishHe rocked his hands up and down at waist level and shook his head sadly.
Kezeit fel-le himbálta csípője előtt és szomorúan megcsóválta a fejét.
EnglishShe fell forward on her knees, head down, hands raised in supplication.
Térdre esett, lehorgasztotta a fejét, karját esdeklően felfelé emelte.
EnglishNow this might just be me, but that is hands down the dumbest fucking idea I've ever heard.
Lehet hogy csak én gondolom, de hát mindegy ez a leghülyébb ötlet, amit valaha hallottam.
EnglishMax Fernet wished him luck, shook hands briefly and headed down the stairs.
Max Fernet sok szerencsét kívánt Lehelnek, kezet rázott vele, aztán megindult lefelé a lépcsőn.
EnglishHe strode straight to the parapet and slapped his hands down upon the water-pearled stone.
Egyenesen a korláthoz lépett, és kezét a vízzel borított kőre tette.
EnglishHe lay quite comfortably half on his face with his hands down at his sides and his shoes off.
A férfi kényelmesen feküdt a fél arcán, keze az oldalánál, cipő nélkül.
EnglishMulder removed his notepad, and Scully brushed her hands down her jacket.
Mulder elővette a noteszét, Scully összébb húzta magán a kabátot.
EnglishPolly felt dull, hot pain in her hands, looked down, and saw she had been twisting them together.
Forró sajgás kezdődött a kezében, s amint letekintett, látta, hogy tördeli.
EnglishHis eyes widened momentarily, and his hands clamped down to white claws on the arms of his chair.
Szeme kerekre nyílt, két keze, akár a fehér karom, úgy mart bele karosszékének karjába.