"hands free" translation into Hungarian


Showing results for "hand". "hands free" is currently not in our dictionary.
EN

"hands free" in Hungarian

EN hand
volume_up
{noun}

hand (also: duke)
volume_up
kéz {noun}
Controlled democracy goes hand in hand with controlled justice.
Az irányított demokrácia kéz a kézben jár az irányított igazságszolgáltatással.
They walked on, hand in hand, his eyes roving over the great statues still.
Továbbsétáltak, kéz a kézben, tekintetükkel a mozdulatlan óriásokat pásztázva.
Hand in hand, they walked toward the brightly lit entrance to the restaurant.
Kéz a kézben mentek az étterem fényesen kivilágított bejáratához.
hand
volume_up
mutató {noun} (óra)
Bock checked his watch and waited for the sweep hand to reach the twelve.
Maga elé tartotta a karóráját, és amint a mutató a tizenkettesre ért, lőtt.
He held his big hand out and revolved the thumb against the index and second fingers.
Előrenyújtotta lapát kezét, és hüvelykujját összedörzsölte a mutató- és középső ujjával.
If that gun in your hand goes off, you'll be pissing into a diaper the rest of your life.
Most pedig szépen a mutató- és a hüvelykujja közé fogja, és lassan hátraadja nekem.
hand
volume_up
ütés {noun} (kártyában)
The force of it knocked his hand loose from the door.
Az ütés erejétől a férfi keze lecsúszott az ajtóról.
'It,' Gurgeh said, slapping his hand on the stonework, 'is,' another slap, 'still,' slap, 'cheating!'
De kezdte Gurgeh, minden szótagnál nagyot ütve a kőkorlátra , ez ütés akkor is megint ütés csalás!
In the front seat, Mrs. Page shoved her hands against the dashboard to absorb the shock.
Page a műszerfalat markolva próbálta felfogni az ütés erejét.
hand (also: aid, assistance, auxiliary, help)
Help does not appear to be at hand, Samar said.
A segítség nem tűnik közelinek mondta Samar.
A GIFT fejlesztője, egyéb segítség
Épp csak egy kis segítség hébe-hóba.
hand (also: applause, plaudits, clap)
volume_up
taps {noun}
This is the sound of one hand clapping.
Ez a félkezes taps hangja.
Finally, he clapped his hands sharply together.
És végül következett a már megszokott taps.
(Applause) (Laughter) I think I might have actually heard more hands.
(Taps) (Nevetés) Szerintem lehet, hogy most több tapsot hallottam.
Sincerely yours, Ariadne Oliver, was written across it in a bold black hand.
Feltűnő kézírás díszelgett a kép sarkában: Üdvözlettel Ariadne Olivér".
An elegant handwriting, like the elegant hand that wrote it.
Elegáns kézírás, mint amilyen elegáns a kéz, amely írta.
Handwriting difficulties were got over by the arthritic condition of her hands.
A kézírás nem jelentett problémát, erre volt jó az ízületi gyulladása.
hand
Once a severed hand closed upon her wrist.
Egyszer valamelyik kézfej rákulcsolódott a csuklójára.
Ismét fölemelkedett, a kézfej ide-oda himbálózott.
Egy hatalmas kar döfte keresztül, egy kézfej kaparászott.
hand
volume_up
marok {noun} (lómérték)
Then a powerful hand closed on his ankle and drew him smoothly under.
Ám ekkor egy erős marok megragadta a bokáját, és lehúzta a víz alá.
Marok Marcsa nem tud leszopni.
From the back, the boy reminded Pittman so much of Jeremy that he felt as if a hand had squeezed his heart.
Hátulról tökéletesen olyan volt, mint Jeremy, és Pittman szívét jeges marok szorította össze, amikor megpillantotta.
I hired on as a deck-hand on the leakiest bucket on the west coast of Eosia.
Egyszerű matróz voltam Eosia nyugati partvidékének leglyukacsosabb, legócskább teknőjén.
Probably he handed it to some sailor customer of his, who forgot all about it for some days.
Valószínűleg odaadta valamelyik matróz törzsvendégének, aki pár napig megfeledkezett róla.
hand
hand
volume_up
játékos {noun} (kártyában)
I, on the other hand, would become famous in St. Louis.
Én viszont a leghíresebb játékos leszek St. Louisban.
Two of the three other players threw in their hands, leaving the cheat protesting that this was unfair because he had the winning hand.
Két újabb játékos dobta be a lapjait, a csaló pedig tiltakozott, azt állítva, hogy ő nyert volna.
hand (also: mark)
hand
hand (also: mate)
After the two orderlies left, Susan sat for a while with her hands in her lap, afraid to look at her arm.
Miután a két kisegítő kiment, Susan egy ideig még üldögélt az ágyban, de nem merte megnézni a karját.
(a) the instruments intended for meat health marking which he may hand over to the assistant staff only at the time of marking and for the length of time required for this purpose;
a) a hús jelölésére szolgáló eszközöket, amelyeket csak a jelöléskor adhat át a kisegítő személyzetnek és csak annyi időre, amennyi e célra szükséges;
hand (also: scaling)
hand (also: worker)
hand (also: journeyman, roustabout)

Context sentences for "hands free" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe count wept and tried to tear his hands free, but his bonds were too tight.
A gróf üvöltött, és megpróbálta kiszabadítani a kezét, de a kötelékek kitartottak.
English'Now,' said Merry, 'if only we had our legs and hands free, we might get away.
- Nos - mondta Trufa -, ha a lábunk, kezünk szabad lenne, most megléphetnénk.
EnglishIf she used the cane on him when his hands were free, he might kill himself.
Ha akkor használja ellene a rudat, mikor nincs lekötözve, akár meg is ölheti magát.
EnglishThen abruptly Orl Fane screamed as if in agony, jerking his hands free of the talisman.
Azután hirtelen felsikoltott a fájdalomtól, és visszakapta kezét a talizmántól.
EnglishTheir strong, kicking legs left their hands free to carry burdens.
Az erős úszólábak használata lehetővé tette, hogy a kezükben terhet szállítsanak.
EnglishHalk, who was being similarly handled, got his hands free and fought.
Halk, aki hasonló elbánásban részesült, kiszabadította a kezeit, és próbált ellenállni.
EnglishI'm going to see to it that your hands are free when it comes.'
Biztos akarok benne lenni, hogy amikor ez megtörténik, nem nyomja teher a válladat.
EnglishBut when her hands were free of soot and dirt, Iorek spoke.
Iorek csak azután szólalt meg, hogy a kormot-piszkot mind eltakarította.
EnglishHe finished the crackers, brushed his hands slowly free of crumbs.
Megette a maradék kekszet, lassan lesöpörte kezéről a morzsákat.
EnglishAre you going to have your hands tied, or a free hand?
Azt akarja, hogy meg legyen kötve a keze vagy azt, hogy szabad kezet kapjon?
EnglishAs it passed by, one of its three free hands happened to brush her skirt.
A fémfickó mézhajú barátnője kezét szorongatva az ülések közötti folyosón a kivetítőernyő felé száguldott.
EnglishGar9on popped in out of nowhere, all four of his hands free.
Garcon hirtelen megjelent; mind a négy keze üres volt.
EnglishWith both hands he twisted it free, using his weight and big shoulder muscles, cracking it so that it came away with a point.
Két kézzel megragadta, ránehezedett, megfeszítette vállizmait, letörte és felemelte.
EnglishThere was a click, a rattle, and then his hands were free.
Egy csörrenés, egy kattanás, és keze kiszabadult.
English'That does not mean you have to play one with me,' Gurgeh said, brushing his hands free of crumbs over the plate.
Attól még önnek nem kellene játszania velem mondta Gurgeh, és a tányér fölött lerázta a morzsákat a kezéről.
EnglishI should add that I do that normally when I want both hands free, but now I did it to annoy Ausfaller.
Hozzá kell tennem, hogy egyébként is így szoktam csinálni, ha mindkét kezemre szükség van, de most Ausfallert akartam bosszantani vele.
EnglishHer hands came free of the ropes.
Megdörzsölte elgémberedett csuklóit.
EnglishSomebody cut my hands free.
EnglishTheir free hands locked.
Szabad kezükkel megragadták egymást.
EnglishHe dug his nails into my hands, trying to free himself, his missal dropping to the floor, his rosary clattering in the folds of his cassock.
Kezembe mélyesztve körmeit, próbált kiszabadulni, misekönyve a földre esett, reverendája ráncai közt zörgött a rózsafüzér.