"hands off!" translation into Hungarian

EN

"hands off!" in Hungarian

EN hands off!
volume_up
{interjection}

hands off!
-El a kezekkel rólam, férfi.
I have also heard others saying 'hands off': the market will regulate itself, we do not need all that.
Hallottam másokat is azt mondani, hogy "el a kezekkel”, a piac majd szabályozza magát, nekünk nem kell.
Szigorúan el a kezekkel.
hands off!

Context sentences for "hands off!" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishElliot stood, extending the pistol in both hands, and snapped off three quick rounds.
Elliot felállt, és a kinyújtott kezében tartott pisztolyból három sorozatot lőtt ki.
English'This whole thing will be easier if we can cut Annias' hands off here in Madel.'
Sokkal könnyebb dolgunk lesz, ha még itt, Madelben megszabadítjuk Anniast a jobb kezétől.
EnglishHigh above, Roger took his hands off the lever and leaned out to see what was going on.
Roger levette kezét az emelőrúdról, s előrehajolt, megnézni, mi történik lent.
EnglishIt is yours if it will take you and your malice and your fractured reason off my hands.
A tiéd, ha ez segít eltávolítani tőlem téged, rosszindulatodat és roncsolt eszedet.
EnglishI carried my bag over to the desk and he didnt move to take it off my hands.
Odavittem a táskámat a pulthoz, de ő nem moccant, hogy kivegye a kezemből.
EnglishShe couldn't seem to take her eyes off her hands, couldn't seem to stop shrieking.
Mint ahogy nem tudta abbahagyni a sikoltozást, nem tudta levenni szemét a két kezéről sem.
EnglishWhen it dissolved into rusty shards, she brushed off her hands and sank down, satisfied.
Amikor az rozsdás szilánkokra esett szétmorzsolta ujjai között és elégedetten leült.
EnglishTears were running down her face, and she angrily flung off his hands.
Könnyek perdültek le a lány arcán, miközben dühösen rázta le magáról a férfi kezét.
EnglishJoshua took his hands off the airplane controls for a moment, wiped them on his shirt.
Joshua egy pillanatra levette a kezét a gép kormányáról, és tenyerét az ingébe törölte.
EnglishThe hands stripped off their gloves and flexed long, tapered fingers of chrome.
A kezek lehúzták egymás kesztyűjét, majd kinyújtóztatták hosszá, krómosan csillogó ujjaikat.
EnglishThe Commission and the European Court of Justice would do well to keep their hands off it.
A Bizottság és az Európai Bíróság jól tennék, ha távol tartanák magukat tőle.
EnglishHe was going to cut off my hands, so I couldn't feel my way back.
- És le akarta vágni a kezem is, hogy ne tudj am kitapogatni a visszavezető utat.
EnglishHow soon are you ready to make the first payment and take the falcon off my hands?
Mikor hajlandó kifizetni az első részletet, és átvenni a sólymot?
EnglishGet your hands off me now! said Stuart Gordon furiously, teeth clenched, face coloring.
- Vegye le rólam a kezét! - acsargott elvörösödő arccal Stuart Gordon.
EnglishIf I find anyone who lifted a hand to help him, I'll cut their hands off.
Mindenkit megtalálok, aki csak felemelte a kezét, hogy segítsen neki, és levágom a kezüket.
EnglishI changed the hierarchy system, how it hands things off from one paral- lel board to another.
A szinkronba hozáson még dolgozni kell, a fogadás nem olyan gyors, mint a továbbítás.
EnglishJorgensen wants you to keep your hands off Mr. Jorgensen.
Odaszóltam: Nora, Jorgensenné asszony azt kívánja, hogy távolítsd el a kezed Mr. Jorgensentől.
EnglishHe climbed in those trees, and he couldn't wash the smell off his hands, my nice hands.'
Õ fölmászott azokra a fákra, ész nem tudta lemoszni ezt a szagot a kezéről, a szép kezéről.
EnglishI'll pledge myself to keep my hands off you until after Martel is dead.'
Megesküszöm neked, hogy Martel haláláig egy ujjal sem nyúlok hozzád.
EnglishA: Attention all hands... off-duty personnel are expected to be in the racks.
Figyelem mindenkinek... a szolgálaton kívüliek foglalják el helyüket.