"hands out" translation into Hungarian

EN

"hands out" in Hungarian

See the example sentences for the use of "hands out" in context.

Similar translations for "hands out" in Hungarian

hands noun
Hungarian
to hand verb
hand noun
out adverb
Hungarian
to out verb
Hungarian

Context sentences for "hands out" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe held his hands out in front of him, hovering just I above the butt of the gun.
Majd maga elé emelte a kezét - igaz, nem sokkal magasabbra a pisztoly agyánál.
EnglishThen, as a bird alighted near her, she stretched out loving hands to it and gurgled.
Aztán amikor egy kismadár szállt le közelében, utánakapott, és nagyot kacagott.
EnglishInstantly the fire was alight, Piggy held out his hands and grabbed the glasses back.
S mihelyt meggyűlt a tűz, rögtön kinyújtotta kezét, és visszavette a szemüveget.
EnglishKevin held out his hands to me, the misshapen hands which had so often caressed me.
- Kevin felém nyújtotta két kezét, a torz két kezét, amelyek oly sokszor cirógattak.
EnglishThe woman abruptly pulled her hands out of Henry's and leaned forward, mouth opening.
Az asszony hirtelen kitépte a kezét Henryéből, és tátott szájjal előrehajolt.
English' He pulled off his other gauntlet and held his hands out, looking at the rings.
Levette a másik kesztyűt is, és a kezét kinyújtva nézegette a gyűrűket.
EnglishYour coat, she said, and stretched out her hands to help him shoulder it off.
A kabátját szólalt meg és kinyújtotta a kezét, hogy lesegítse a férfiről.
EnglishWhen he took his hands out of his pockets, the guns were no longer in them.
A kabátnak jó nagy zsebei voltak, alig látszottak bennük a nehéz fegyverek.
EnglishShe bit her lips, finally managed a smile, holding out both hands to me.
Az ajkába harapott, végre kierőszakolt egy mosolyt és mindkét kezét felém nyújtotta.
EnglishI took my hands out and made a shape in the air, writing the letters slowly, h o m e.
Kivettem a kezem a zsebemből, lassan leírva a levegőbe a betűket: otthon.
EnglishThey were forming a human chain down the cliff, reaching out their hands to succor Gelmar.
A sziklafalon lefelé emberláncot formáltak, hogy kisegítsék a vízből Gelmart.
EnglishDanny put his hands out, grasped the glass dome, and lifted it aside.
Danny kinyújtotta a kezét, megfogta az üvegburát, leemelte, és oldalra tette.
EnglishSir Henry and I held out our hands to it, for we were numb from our long drive.
A hosszú kocsiúttól meggémberedett kezünket odatartottuk a tűz elé.
EnglishWith his hands, he tapped out rhythms on the window sill, but he made no sound.
Kezével valami ritmust dobolt a párkányon, de hang nem hallatszott.
EnglishIn answer to Miss Russell's question, he threw out his hands in a thoroughly French gesture.
Válaszul Miss Russell kérdésére ízig-vérig franciás gesztussal tárta szét a karját.
EnglishBrody took both hands out of his pockets and gestured placatingly at her.
Brody kivette a zsebéből mind a két kezét, és engesztelő, mozdulatokat tett a lány felé.
EnglishArmand's hands went out towards me as if he would touch me but did not dare.
Armand kinyújtotta a kezét, mintha meg akarna érinteni, de nem merne.
EnglishHe eased himself closer to the fire and held out his hands to capture its warmth.
Közelebb húzódott a tűzhöz, kinyújtotta a kezét, hogy melegedjen.
EnglishThe car's rear door opened and hands came out to grab his shoulders.
A kocsi hátsó ajtaja kinyílt, fürge kezek nyúltak ki, és megragadták a férfi vállát.
EnglishHe moved his hands slightly, weaving out the symbols that commanded obedience.
Kissé megmozdította a kezét, jelképeket font a levegőbe, amelyek engedelmességet parancsoltak.

Other dictionary words

English
  • hands out

Even more translations in the English-Japanese dictionary by bab.la.