"hands tied" translation into Hungarian

EN

"hands tied" in Hungarian

See the example sentences for the use of "hands tied" in context.

Context sentences for "hands tied" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe made McGee and Susan stand while he tied their hands behind their backs.
- Most pedig - folytatta Viteski -, vigye őket egy csendes, nyugodt helyre.
EnglishHe groped with his two tied hands at his throat, and unclasped the brooch of his cloak.
- Megkötözött kezével a nyakához kapott, s lekapcsolta köpenyéről a csatot.
EnglishHer hands and feet were tied with broad white bands of cloth, her arms tied to her body.
Kezei és lábai széles fehér kelmecsíkokkal összekötözve, a karjait a törzséhez kötözték.
EnglishShea marched directly behind the broad frame of Keltset, his hands seemingly tied at his back.
Shea rögtön Keltset széles háta mögött gyalogolt, tessék-lássék hátrakötött kézzel.
EnglishThey are sent out to sea with tied hands and in boats without engines.
Összekötözött kézzel küldik ki őket a tengerre, motor nélküli csónakokon.
EnglishThey tied Pinocchio's hands behind his shoulders and slipped the noose around his neck.
Hátrakötötték Pinokkió kezét, nyakába hurkot vetettek, és fölhúzták egy tölgyfának az ágára.
EnglishWith an ice pick, in bed... his hands tied with a white silk scarf.
Egy jégvágóval az ágyban... miután kikötözte egy fehér selyemkendővel.
EnglishHis hands and feet were tied and a gag in his mouth was secured by a bandage.
Keze-lába megkötözve, szája felpöckölve és kendővel átkötve.
EnglishAre you going to have your hands tied, or a free hand?
Azt akarja, hogy meg legyen kötve a keze vagy azt, hogy szabad kezet kapjon?
EnglishNATO forces are in fact operating with their hands tied because of this.
A NATO-erők keze emiatt gyakorlatilag meg van kötve.
EnglishTied her hands and covered her mouth with duct tape.
Összekötözte a kezét, és egy ragtapasszal beragasztotta a száját.
EnglishWe could do it with three hands tied behind our backs!
Három hátrakötött kézzel is meg tudnánk csinálni!
EnglishForward had tied my hands and left it at that.
Forward csak a kezeimet kötözte össze, beérte ennyivel.
EnglishMother cried and cried and Father tied her hands to the bed.
Anya sírt, Apa az ágyhoz kötözte a kezét.
EnglishLook, uh, my hands are a little tied without Nina here.
EnglishHe's a reasonable guy, but his hands are tied.
Rendes fickó, de meg van kötve a keze.
EnglishThe first is that Parliament is trying, with its hands tied, to work out a budget to meet the new challenges.
Az egyik, hogy a Parlament valóban gúzsba kötve próbálja megoldani azt, hogy az új kihívásoknak megfelelő költségvetése legyen.
EnglishPetey tied her hands behind her back.
Petey összekötötte hátul a kezét.
EnglishIn each Member State, we have three representatives whose hands are ultimately tied, because they work for official organisations.
Minden tagállamban van három képviselőnk, akiknek a keze végső soron meg van kötve, hiszen hivatalos szervezeteknek dolgoznak.
EnglishHands tied behind their backs.
Kezük a hátuk mögött összekötözve.

Other dictionary words

English
  • hands tied

More translations in the English-Esperanto dictionary.