"hands up!" translation into Hungarian

EN

"hands up!" in Hungarian

EN hands up!
volume_up
{interjection}

hands up!
Fel a kezekkel, te mocsadék.
Azt mondtam, fel a kezekkel!
hands up!

Context sentences for "hands up!" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is always best spoken with a shrug, a smile, and hands tipped up to the sky.
Leginkább mosolyogva, egy vállrándítás kíséretében mondják, égnek emelt kézzel.
EnglishWhen the brain lay exposed in her hands, she slavered it up with her long tongue.
Miután sikerült megrepesztenie, kivette a szájából, és felnyitotta a karmával.
EnglishHe looked down with horror and zipped them up with hands that almost trembled.
Rémülten lenézett, és kezeivel, melyek szinte remegtek, felhúzta a cipzárat.
EnglishHe held his glass against his belly with both hands and smiled up at Spade.
Két kézzel a hasához szorította a poharat, és mosolyogva nézett fel Spade-re.
EnglishHer hands flew up in the air, and Mitzi, released, came up choking and spluttering.
Felkapta a két kezét, és a fuldokló, köpködő Mitzi végre megszabadult tőle.
EnglishShe shrugged and threw up her hands, almost in the manner of an ecstatic saint.
Vállat vont, majd, hirtelen a magasba lendítette karjait, mint egy elragadtatott szent.
EnglishAstonishment at the unexpected sight of you might cause him to throw up his hands?
Megrökönyödhetett, hogy önt ott látja, és önkéntelenül felemelte a kezét.
EnglishFinally Menion threw up his hands in exasperation and demanded that a choice be made.
Végül Menion széttárta karját kétségbeesésében és kijelentette, hogy dönteniük kell.
EnglishNow her hands scuttled up his back like spiders and settled upon his neck.
Majd keze mint a pók kúszott fölfelé Paul hátán, és a nyakán állapodott meg.
EnglishWith bloodless and palsied hands, she picked up the receiver and dialed the operator.
Vértelen, elgémberedett kezével felemelte a kagylót és a segélykérő számot tárcsázta.
EnglishEl sprang back, doubling up in agony, and threw up his hands to protect his face.
El hátraugrott, kínjában összegörnyedve és védekezésül felkapva kezeit.
EnglishWhy should Exasperated, Alacrity threw his hands up from the controls for an instant.
Alacrity egy pillanatra elengedte a kormányt, és bőszen fölemelte a kezét.
EnglishWhen I turned to the volumes dealing with Lamorkand, I threw up my hands in despair.
Amikor a Lamorkanddal foglalkozó részhez értem, csak kétségbeesetten széttártam a kezem.
EnglishMy hands trembling, I picked up the cup, filled it once more and tried again to drink.
Reszkető kézzel fölemeltem a kupát, megtöltöttem még egyszer, és újból inni próbáltam.
EnglishI would really like us to have an ace in our hands, a good card up our sleeves.
Valóban nagyon örülnék, ha lenne egy adu ász a tarsolyunkban, egy jó kártya a ruhaujjunkban.
EnglishShe clasped her hands palm up on her lap, beneath the bulge of her belly, and closed her eyes.
Összefonta a tenyerét az ölében, domborodó hasa íve alatt, és behunyta a szemét.
EnglishHis hands came up from the pillow, went to his head, and down again.
A kezét kihúzta a párna alól. a fejéhez nyúlt, majd újra leeresztette a kezét.
EnglishQuickly he stopped, holding up his hands and backing away to the far wall.
Gyorsan megállt, fölemelte a két kezét, és visszahátrált a túlsó falhoz.
EnglishShe put her hands up and took hold of my head and kissed me hard on the lips.
Felemelte a két kezét, megfogta a fejemet, és erősen szájon csókolt.
EnglishHe started to walk toward the figure, hands held up to show they were empty.
Lassan elindult a férfi felé, kezét előrenyújtotta, hogy az orosz lássa, nincs benne semmi.