"handset" translation into Hungarian

EN

"handset" in Hungarian

EN handset
volume_up
{noun}

handset

Synonyms (English) for "handset":

handset

Context sentences for "handset" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSomething's happened up there, Alexander said as he slammed the handset into the cradle.
Valami történhetett odafent - állapította meg Alexander, és visszatette a kagylót.
EnglishIn its open doorway Petrofsky could see the traffic controller talking into his handset.
Petrovszkij a nyitott ajtajában látta a rendőrt, amint a rádiójába beszél.
EnglishA heavy book, well bound, handsomely printed in handset type on fine paper.
Súlyos könyv, drága kötés, szép nyomás kézi szedéssel, finom papíron.
EnglishOn the bridge of the Freya, Drake removed the handset from Larsens hand and replaced it.
A Freya hídján Drake kivette a kagylót Larsen kezébőől és visszatette.
EnglishLooking at the handset, Thad felt the old dread fall over him in its familiar stifling folds.
Ahogy ránézett a készülékre, Thad érezte, amint a régi rémület rázuhan.
EnglishShe put the cat down, crossed the hall to the master bedroom, and plucked the handset off the cradle.
Letette a macskát a padlóra, és átvágott a hallon a hálószobába, ahol fölvette a kagylót.
EnglishMuch heavier than the handset of a Princess phone.
Sokkal nehezebb, mint mondjuk egy modern Princess-telefon műanyag kagylója.
EnglishHe grasped the handset of the phone in one hand and slowly picked it up.
Megragadta a telefonkagylót, és lassan fölemelte.
EnglishLarsen took the handset and pressed for transmit.
Larsen felvette a rádiótelefon kagylóját, és lenyomta az adógombot.
EnglishThe telephone handset seemed to weigh at least five hundred pounds.
Mintha ólomból lett volna a telefonkagyló is.
EnglishHe took the handset off its cradle and held it to his ear.
Az levette a villáról a kagylót és a füléhez emelte.
EnglishInside the compartment was a red-colored telephone handset with communications cords and several unmarked buttons.
A kis üregben egy vörös telefonkészülék volt néhány kábellel és egy jelzés nélküli nyomógombbal.
Englishshouted close to the handset, then another crash.
Zörgést hallottam, aztán az Errl is te tehetsz!" kiabálást valahonnan a kagyló közelébl, majd még egy csattanást.
EnglishRyan set the handset down and turned to Adler.
Ryan letette a kagylót, majd lassan Adler felé fordult.
EnglishThen he held the telephone handset out to her.
Azután Miriam felé nyújtotta a kagylót.
EnglishA queer predestinate sense of failure filled his mind even before he got the handset to his ear and heard the nothing.
Még füléhez sem szorította, még nem is észlelte a süket csendet, már eltöltötte lelkét valami előre elrendelt kudarc furcsa érzése.
EnglishFurious, he slammed down the handset.
EnglishAside from the handset that he held, the secure phone system was a three' foot cube, cunningly hidden in his desk.
A kezében tartott kézibeszélőtől eltekintve, a biztonságos telefonrendszer egy háromlábnyi kocka volt, amit ravaszul rejtettek el íróasztalában.
EnglishShe slammed down the handset.
EnglishPreston stared at the handset.