"handsome face" translation into Hungarian

EN

"handsome face" in Hungarian

See the example sentences for the use of "handsome face" in context.

Context sentences for "handsome face" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishPreston studied the handsome young face photographed on a Damascus street.
Preston nézte a jóképű, fiatal férfiarcot a damaszkuszi utcán készült felvételen.
EnglishHis face was handsome in a heavy, pouting way, and Mary recognized him at once.
Barátságtalan tekintete ellenére jóképű volt, és Mary azonnal felismerte.
EnglishHis handsome face did not lose its bitter shadow, but his eyes were alight.
A csinos arcról nem tűnt el a keserűség árnyéka, szemei azonban élénken csillogtak.
EnglishPanamon shook his handsome face in dismay, finally nodding his reluctant acquiescence.
Panamon undorral rázta szemrevaló fejét, de aztán kelletlenül beleegyezett.
EnglishHis handsome face was transformed, suffused with blood, blind with rage.
Csinos arca most teljesen átalakult, elöntötte a vér, elvakult dühében.
EnglishHe has greenish eyes and a handsome face that looks much older than nineteen.
Szeme zöld, arca kellemes; jóval többnek néz ki a koránál.
EnglishChris dropped the parachute, staring at Saul's rugged handsome face.
Chris ledobta az ejtőernyőt, és Saul férfiasán vonzó arcába bámult.
EnglishHis happy handsome face was everywhere, a political miracle.
Mindenütt az ő derűs, megnyerő arcát lehetett látni, a politikai csodáét.
EnglishMajor Despard was a tall, lean, handsome man, his face slightly marred by a scar on the temple.
Az őrnagy magas, szikár, jóképű férfi volt, arcát némiképp elcsúfította egy heg a halántékán.
EnglishThe handsome face grew contorted and blood-dark in an instant, the voice raspy with anger.
A csinos arc egy szempillantás alatt eltorzult és elsötétült.
EnglishFoyle had trained himself to read men, but Presteign's hard, handsome face was inscrutable.
Foyle megtanult olvasni az emberekben, de Presteign markánsan férfias arca kifürkészhetetlen volt.
EnglishHe had a handsome face on him, long brown hair; maybe just a trace of dog.
Jóképű volt, hosszú barna haj és icipici kutyavér.
EnglishIn that handsome, bitter face there was no readable expression.
Semmit sem lehetett leolvasni arról a csinos, keserű arcról.
EnglishRhulad had clearly bested his childhood companion in the mock contest, given the flushed pride in his handsome face.
Rhuland a játék küzdelemben legyőzte pajtását, arca kipirult a büszkeségtől.
EnglishHer eyes rested searchingly on the handsome devilmay-care face of the young man at the other end of the table.
És fürkésző arccal meredt az asztal túlsó végében ülő fiatalember csinos, hányaveti arcára.
EnglishOnly in the glass - Depleach paused - his large, handsome face suddenly altered - he turned his head sharply.
Elhallgatott: hirtelen megváltozott az arckifejezése, s szúrós tekintettel nézett Poirot-ra.
EnglishEvery man at court envies you your handsome face, Lance.
- Az udvarnál minden férfi irigyli a csinos képedet, Lance.
EnglishTuppence looked with interest at the vivid, handsome face.
Tuppence érdeklődve nézte a lány eleven, csinos arcát.
EnglishShe stood up suddenly, with her trim rich body and the hard handsome face and the hair that was too richly red.
Hirtelen felállt: molett volt, de jól ápolt, az arca kemény vonású, csinos, a haja rikítóan vörös.
EnglishWhen had the youthful fire died in that handsome face?
Mikor hunyt ki az a fiatalos tűz ezen a jóvágású arcon?

Other dictionary words

English
  • handsome face

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-French dictionary.