"handsomely" translation into Hungarian

EN

"handsomely" in Hungarian

EN handsomely
volume_up
{adverb}

handsomely (also: beautifully, nicely, fine)
It was a large, well proportioned room, handsomely fitted up.
Tágas, arányos szoba volt, szépen berendezve.
We were also entertained at a merchant's house in Liverpool three or four days very handsomely; I forbear to tell his name, because of what followed.
Liverpoolban is, egy kereskedő házában három-négy napig nagyon szépen megvendégeltek bennünket; elhallgatom a nevét amiatt, ami következik.
I wouldn't stoop to that myself,' he declared, 'but Doctor Tanjin is notoriously greedy, and I imagine that the king paid him handsomely.'
Én nem alacsonyítanám le magam ennyire jelentette ki gőgös fensőbbséggel , de Tanjin doktor híresen mohó, és azt hiszem, a király szépen megfizeti.
handsomely (also: stylishly, fine, nattily, tiptop)
handsomely
Father Goriot has financed her handsomely.
Goriot apó gavallérosan fizetett a hölgy helyett.
handsomely (also: liberally)

Context sentences for "handsomely" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAfter that a retired engineer, handsomely re-warded, had completed their education.
Ezután egy szép summával jutalmazott, nyugdíjas gépmester fejezte be oktatásukat.
EnglishWe're willing to pay you handsomely to find out what happened to our fathers.
Hajlandóak vagyunk bőkezűen megfizetni maguknak, ha kiderítik, mi történt apáinkkal.
EnglishHe wasn't only handsomely turned out, he wore a faint masculine perfume.
Nemhogy gyönyörűen kicsípte magát, de még diszkrét férfikölnit is locsolt magára!
EnglishThese politicians would, of course, need to be handsomely rewarded for their efforts.
Ezeket a politikusokat természetesen busásan meg kellene jutalmazni erőfeszítéseikért.
EnglishThe time spent in gunnery prac­tice was paying off handsomely, Komanov thought.
A lövészettel eltöltött idő meghozta gyümölcsét, gondolta Komanov.
EnglishA heavy book, well bound, handsomely printed in handset type on fine paper.
Súlyos könyv, drága kötés, szép nyomás kézi szedéssel, finom papíron.
English'Nay,' says the eldest sister, 'if it be so, she has acted handsomely indeed.'
Hát igen mondta az idősebbik nővér , ha ez így van, akkor csakugyan tisztességesen viselkedett.
EnglishThe old boy ought to pay people handsomely for listening to him.
Sokkal gazdagabbnak kellene lennie ahhoz, hogy az ember mindig meghallgassa...
EnglishThen you may punch me in the nose, and I will apologize handsomely.
Akkor aztán orrba vághat, és én készségesen bocsánatot fogok kérni.
EnglishThe porter was recompensed, adequately if not handsomely.
A hordár szolgálatait, ha nem is nagylelkűen, de megfelelően díjazta.
EnglishAldobrandino replied handsomely that it should be had at once.
Aldobrandino készségesen felelte, hogy hajlandó beváltani.
EnglishIt's very valuable to me and I will pay you handsomely for it.
Nagyon sokat ér nekem, és rengeteg pénzt fizetnék érte.
EnglishLake smiled handsomely; water off a duck's back.
Lake szelíden mosolygott; lepergett róla, mint kacsa tolláról a víz.
EnglishThis night, Farl said, by handsomely bribing a man who owes me an old favor, I plan to attend a dinner I'd never be al-lowed in to.
- Még ma éjjel - mondta Farl - kedvesen elbeszélgetünk egy emberrel, aki tartozik nekem.
EnglishSoon they'd have a week of relative peace, and the Americans always paid handsomely for Soviet hardware.
Nemsokára egy hét viszonylagos béke köszönt majd rájuk, és az amerikaiak mindig elég jól fizetnek a szovjet hadianyagért.
EnglishHe treated us handsomely indeed, and paid the money cheerfully enough; so that it cost him 200 in all, or rather more.
A kereskedő nagyon udvarias volt velünk, s eléggé jókedvűen fizette ki a pénzt, pedig ez az ügy, mindent egybevéve kétszáz fontjába került vagy talán még többe is.
EnglishThere are, incidentally, two strong, common words that would have served handsomely, one or the other, in place of all of Kittredge's jargon.
Történetesen van két erőteljes, mindennapi szó, amely együttvéve vagy külön-külön igen jól megtette volna Kittredge teljes szakszókincse helyett.
EnglishHe carried me in the coach to the Spring Garden, at Knightsbridge, where we walked in the gardens, and he treated me very handsomely; but I found he drank very freely.
Elvitt a Knightsbridge-hez, a Spring Gardenig, ahol egy darabig sétáltunk a kertben, majd leültünk és nagyon illedelmesen bánt velem, de láttam, hogy nyakló nélkül iszik.
EnglishThe West Germans had been handsomely paid in hard currency, but their contract had had rigorous penalty clauses in the case of noncompletion by the start of the 1980 Olympics.
A nyugatnémeteket busásan megfizették valutában, de szerzőődésük szigorú büntetőőzáradékot tartalmazott arra az esetre, ha nem készülnek el az 1980-as olimpia megnyitására.
EnglishAunt Queen, of course, could not be expected to make such a journey, but she did, handsomely turned out in khaki sportswear, which made her look like a nineteenth-century archaeologist.
Queen nénitől ugyancsak nem lehetett elvárni, hogy ekkora útra vállalkozzék, ő mégis megjelent, sikkes khaki sportszerelésben, amiben olyan volt, mint egy tizenkilencedik századi régész.