"handwritten" translation into Hungarian

EN

"handwritten" in Hungarian

EN

handwritten {adjective}

volume_up
handwritten
Vatutin took the handwritten sheet, personally signed by the Chairman.
Vatutin átvette a kézzel írott lapot, amit az elnök személyesen írt alá.
It was another handwritten letter from the General Secretary, brief and to the point as usual.
Újabb kézzel írott levél volt a főtitkártól, tömör és célratörő, mint mindig.
Two handwritten pages were removed, and copied.
Kivettek belőle két, kézzel írott lapot, majd lemásolták.
handwritten
The handwritten printing meant nothing to me.
A kézzel írt nyomtatott betűk semmit sem mondtak nekem.
He had a thick headful of droidlocks and a dirty handwritten card -- hungry n homeless, please help.
Fején sűrű droidlobonc, kezében koszos, kézzel írt tábla: Éhes és hajléktalan, kérem segítsen.
You have read his handwritten autobiography?
Olvasta a kézzel írt önéletrajzát?

Context sentences for "handwritten" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe refusal was always the same, handwritten by Mrs. Rumfoord's social secretary.
Az elutasítás mindig egyforma volt, Mrs. Rumfoord magántitkárának keze írásával:
EnglishThere was a time, Kathy said, if a suicide note wasn't handwritten, it was suspicious.
Régen - folytatta Kathy - gyanús volt, ha nem kézzel írt búcsúlevelet találtunk.
EnglishIF IT IS HANDWRITTEN , IT SHALL BE COMPLETED IN INK AND IN CAPITAL LETTERS .
Ha kézzel töltik ki, a bejegyzéseket tintával és nagybetűkkel kell beírni.
EnglishThe envelope is large and square, with my name and address handwritten.
A boríték nagyméretű és négyzet alakú, a nevemet és címemet kézzel írták rá.
EnglishFitch yanked the fax from his machine and skimmed the handwritten message.
A férfi kitépte a készülékből a faxot, és átfutotta a kézírásos üzenetet.
EnglishThe memo was two paragraphs handwritten on White and Blazevich internal stationery.
A levél két bekezdésből állt, és a White és Blazevich belső használatú levélpapírjára írták.
EnglishIt was another handwritten letter from the General Secretary, brief and to the point as usual.
Újabb kézzel írott levél volt a főtitkártól, tömör és célratörő, mint mindig.
EnglishHe had several sheets of foolscap paper in front of him covered with handwritten notes.
Az asztalt kézírásos feljegyzésekkel teleírt jegyzetlapok borították.
EnglishVatutin took the handwritten sheet, personally signed by the Chairman.
Vatutin átvette a kézzel írott lapot, amit az elnök személyesen írt alá.
EnglishThe handwritten message from the Chairman had made that clear enough.
De a biztonság egyben azt is jelentette volna, hogy vége a karrierjének.
EnglishThere were two sheets of unlined white paper liberally covered with handwritten commentary.
Két vonalazatlan, kézírással teleírt, fehér papírlapot talált.
EnglishThe story said that the publisher of the Times had received a handwritten note from Mrs.
Mrs. Jack Graham kifejezte abbéli reményét, hogy a kiadó megmarad ebben a minőségében.
EnglishBen's handwritten words conveyed a momentous message in neatly penned blue ink.
Ben kék tintával írott, gondos aprólékossággal papírra vetett szavai fontos üzenetet közvetítettek a számára.
EnglishIt was hand-written, and Trout concluded that the writer might be fourteen years old or so.
Kézzel írták, és Trout arra a következtetésre jutott, hogy az írója körülbelül tizennégy éves lehet.
EnglishLoose papers some handwritten, some typed, some printed.
Összefűzetlen papírok, van közte kézzel írott, géppel írott, nyomtatott.
EnglishThe words FIRST DRAFT were handwritten with a felt pen across the top.
A lap tetején filctollal írt két szó állt: ELSÕ VÁLTOZAT.
EnglishHe had a thick headful of droidlocks and a dirty handwritten card -- hungry n homeless, please help.
Fején sűrű droidlobonc, kezében koszos, kézzel írt tábla: Éhes és hajléktalan, kérem segítsen.
EnglishTHE SIGNATURE TO BE PLACED IN BOX 6 OF THE FORM SHALL BE HANDWRITTEN .
Az aláírásnak a 6. rovatban kézzel írottnak kell lennie.
EnglishIT WAS A WEEK before I received a handwritten letter from Merrick.
Egy hét múlva kézzel írott levelet kaptam Merricktól.
EnglishTawney handed over a handwritten list of numbers in the hospital.
- Tawney átadta a kórház telefonszámainak a listáját.