EN to hang over
volume_up
{verb}

to hang over
volume_up
kinyúlik {vb} (szikla)
to hang over
volume_up
kiugrik {vb} (sarok)

Synonyms (English) for "over":

over

Context sentences for "to hang over" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis he fixed to the wall with thumbtacks to hang over the explosive on the safes door.
Ezt rajzszögekkel a falra erősítette a széf ajtaján levő robbanóanyag fölé.
EnglishNo, he breathed, and was content to hang over the saddlebow a moment until his sight cleared.
Nem sóhajtott Vanye; megkapaszkodott a nyeregben, míg látása teljesen kitisztult.
EnglishI begin to wish the Coronal's judgment did not hang over you.
- Lassan kezdem azt kívánni, bárcsak ne az Uralkodó ítélete miatt lennél itt.
EnglishGuarding your sight, hang the amulet over your neck and enter.
Elfordított tekintettel akaszd a nyakadba az amulettet, és lépj be!
EnglishThirdly, territorial disputes hang over the Arctic.
Harmadszor azért, mert az Északi-sark függőben lévő területi viták tárgyát alkotja.
EnglishI voted for this text as it highlights the challenges that await this collaboration and the obligations that hang over it.
A szöveg mellett szavaztam, mivel rávilágít az együttműködést övező kihívásokra és kötelezettségekre.
EnglishPut it in a bag and hang the bag over his shoulder.
Egy szatyorba teszi, azt pedig a vállára veti.
EnglishI stopped there, took the tail of my shirt out and let it hang over my cords, concealing the knife where it hung from my belt.
Aztán megálltam, kihúztam a nadrágomból az ingemet, és hagytam, hogy lelógjon, eltakarva az övembe tzött vadászkést.
EnglishIt is all based around the face of the old clock which used to hang over the door of the Royal Bank of Scotland in Porteneil.
Az egész annak az öreg órának a számlapjára épül, amely a Royal Bank of Scotland porteneili székházának ajtaja fölött függött.