"hanged him" translation into Hungarian

EN

"hanged him" in Hungarian

See the example sentences for the use of "hanged him" in context.

Similar translations for "hanged him" in Hungarian

to hang verb
hang noun

Context sentences for "hanged him" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThey hanged him for killing his own people and for sell- ing narcotics.
Azért került bitófára, mert a saját népét gyilkolta le, és kábítószerrel üzletelt.
English(NL) Madam President, name not a rope in the house of him that hanged himself.
(NL) Elnök asszony, akasztott ember házában ne emlegess kötelet.
EnglishThey hanged him for the satisfaction of hanging somebody important.
Azért az örömért akasztották föl, hogy egy fontos emberrel végezhetnek.
EnglishHe might, even, have liked getting Caroline hanged - because she turned him down long ago.
Még az is lehet, hogy szerette volna, ha Caro-line-t felakasztják... azért, mert annak idején kikosarazta.
EnglishHis enemies accuse him of witchcraft and have him hanged.
Az ellenségei boszorkánysággal vádolják, és akasztófára juttatják.
EnglishI would have had him hanged from the yardarm, _hick_ -- if somebody hadn't stolen the, _hick_, yardarm, _hick_.
Felköttethettem volna a szárny-favitorlára, hukk ha valaki el nem lopta volna a, hukk, szárnyfavitorlát, hukk.
EnglishThey'd have got him hanged if they could.
Akasztófára juttatták volna, ha sikerül nekik.
EnglishHe was captured by Duke Ambryl, who would have hanged him out of hand had not Cory declared himself one of Your Majesty’s secret agents.
Ambryl herceg elfogta és fel is akasztotta volna, Cory azonban kijelentette magáról, hogy felséged egyik titkos ügynöke.
EnglishMaybe we hanged him.

Other dictionary words

English
  • hanged him

Have a look at the Arabic-English dictionary by bab.la.