"hanged himself" translation into Hungarian

EN

"hanged himself" in Hungarian

See the example sentences for the use of "hanged himself" in context.

Similar translations for "hanged himself" in Hungarian

to hang verb
hang noun

Context sentences for "hanged himself" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBilly Budd, Melville's story about the poor dumb sailor who gets himself hanged.
Billy Budd, Melville története egy szerencsétlen matrózról, aki felakasztatja magát.
English(NL) Madam President, name not a rope in the house of him that hanged himself.
(NL) Elnök asszony, akasztott ember házában ne emlegess kötelet.
EnglishSzombathy actually hanged himself with it - but that is another story.
Szombathy föl is akasztotta magát vele, de ez már egy másik história.
EnglishThey were supposed to have killed each other off long ago, after Nathan Holn himself was hanged.
Mindenki úgy tudta, réges-rég kinyírták egymást, azután, hogy magát Nathan Holnt felakasztották.
EnglishAnd casting down the pieces of silver in the temple, he departed and went and hanged himself with an halter.
Erre az ezüstöt beszórta a templomba, aztán elment és felakasztotta magát.
EnglishHe went and hanged himself and then there were none...
Felköti magát, és vége is, mert többen nincsenek
EnglishThat boy will go far if he doesn't get himself hanged.
Nem is tudtam, hogy Talennek van apja.
English- Hanged himself in the night.
EnglishIn November Joe Newall hanged himself from a rafter in one of the unfinished rooms — probably a bedroom, it was meant to be — of the newest wing.
Novemberben Joe Newall felakasztotta magát a legújabb szárny egyik befejezetlen - valószínűleg hálószobának szánt - helyiségének tetőgerendájára.
EnglishAs she would tell me when we met on the beach, her father had a pants factory in Lackawanna, New York, until he went bankrupt and hanged himself.
Mint elmondta nekem, amikor a parton találkoztunk, az apja nadrágüzemet tartott fenn Lackawannában, New York államban, míg tönkre nem ment, és fel nem akasztotta magát.
EnglishThe cover was graced by that week's Dead Celebrity, a rock and roll star who had hanged himself in a jail cell after being taken into custody for possession of cocaine and assorted satellite drugs.
A címlapon a hét Halott Nevezetessége volt látható, egy rock'n'roll sztár, aki a cellájában fölakasztotta magát, miután letartóztatták kokain és más kábítószerek birtoklásáért.

Other dictionary words

English
  • hanged himself

Have a look at the English-Hungarian dictionary by bab.la.