EN hanging
volume_up
{noun}

hanging (also: gallows)
Instead, it was changed to execution by hanging for alleged murder.
Akasztás általi kivégzésre változtatták állítólagos gyilkosságért.
Hanging also had the advantage of being less messy than a death by gunshot.
Az akasztás ráadásul nem jár annyi mocsokkal, mint a golyó.
In fact, avarice and hanging are linked in the medieval mind.
Tulajdonképpen a zsugoriság és az akasztás szoros összefüggésben állt a középkorban.

Context sentences for "hanging" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd they have a dozen consumer groups hanging around ready to pitch in advice.
És tucatnyi fogyasztói érdekvédelmi csoport sompolyog körülöttük ugrásra készen.
EnglishThe stench was a layer of gases hanging over me, poisoning every breath I drew.
Vastag rétegben ülepedett rám a hullabűz, megmérgezte minden lélegzetvételemet.
EnglishNow he approached boldly, guided by a solitary lantern hanging over the broad gate.
Merészen lépegetett a széles fakapu felé, ami fölött egyetlen lámpás hunyorgott.
EnglishThe ignition wires were hanging down, their copper cores bare and slightly kinked.
Az indítómotor huzaljai lefelé csüngtek, a rézdrótok vége enyhén meg volt tekerve.
EnglishAnd at last I came to the final one and had his bearded head hanging from my hand.
Aztán sort kerítettem az utolsóra is, és az ő szakállas feje is a kezemben lógott.
EnglishI spent three hours yesterday hanging around courthouses looking for Garcia.
Tegnap három órán keresztül őgyelegtem a bíróságon, hátha összeakadok Garciával.
EnglishShe gazed at the hanging lamp, her eyes narrow, her voice muted, without emotion.
A függőlámpát nézte, szeme összeszűkült, érzelemtől mentes hangja lehalkult.
EnglishAre you doing something different or just hanging out with skankier friends?
Csinálsz is esetleg valami különlegeset vagy csak az ostoba barátnőiddel lógsz?
EnglishNo, sir, but their wet bathing things were hanging over the balcony rail as usual.
- Nem, uram, de a nedves fürdőholmijuk az erkély rácsán lógott; mint mindig.
EnglishI'd like to get some miles behind us before I start hanging around a bus station.
Szeretném, ha kicsit messzebb lennék, ha már elkezdek őgyelegni egy buszpályaudvaron.
EnglishI'm standing against the mantelpiece with my tongue hanging out for a drink.
Én a kandalló előtt álltam, és alig vártam, hogy kapjak végre egy korty italt.
EnglishYes, touch it, feel the ivory, the velvet tassels hanging from the lampshade.
Igen, tapogasd meg, erezd az elefántcsontot, a lámpaernyő bársony bojtjait...
EnglishAbove it, just visible through Quiddity's spillage, was the schism, hanging in the air.
Felette, a Quiddity tajtékzó vize felett, a levegőben függve ott volt a hasadék.
EnglishThere's no friend of hers from her past life, no man hanging about or threatening her?
Nem volt valami barátja a múltjából, egy férfi, aki kerülgette vagy fenyegette?
EnglishShe backed off the muddy sheet, panting, her hair hanging all around her flushed face.
Kendője alól már az arcába lógott mind a haja, úgy hátrált a sáros lepedők közül.
EnglishI had let myself go, and was hanging by the hands to the sill, when his blow fell.
Ekkor már ugrottam volna, de még fogtam az ablakpárkányt, s ütése eltalált.
EnglishCan't get hold of him now - always hanging round that red-haired wife of Marshall's.
Most már nem futunk össze, le nem megy a Marshall vörös hajú feleségének a nyakáról!
EnglishI've got my own things to do, but I'm hanging about here so I can help you.
Megvan a magam dolga, mégis itt lötyögök, csak azért, hogy segíthessek neked.
EnglishThey caught her before she hit the floor, but her head was already hanging by a rag.
Elkapták, mielőtt leesett volna a padlóra, de már élettelenül lógott a feje.
EnglishBy tomorrow, your picture will be hanging in every sheriff's office in ten states.
Holnap reggeltől tíz állam seriffirodájában a falon fog lógni a fényképed.