EN hangings
volume_up
{only plural}

hangings (also: curtain, drapes, veil)
The man slipping through the hangings behind Carmichael, the long curved knife he had just pulled from beneath his garments.
Carmichael hátánál levő függöny mögül egy férfi surrant be, s a ruhája elől ebben a pillanatban húzta elő a hosszú, görbe kést.
Handmade, embroidered wall hangings--most of them inspirational sayings framed by penny-sized flowers and cute birds-- were everywhere, a relentless display of good will and good humor and bad taste.
Horgolt függöny, a falon hímzések bőséggel - bölcs mondásokkal, apró virágokkal és csivitelő madarakkal -, a jó humor és a rossz ízlés félelmetes egyvelegeként.
No light showed from beneath any of the hangings, but Shurq caught the sound of scuffing from one room halfway down, and a stifled gasp from one closer, on her left.
Egyik függöny alól sem szivárgott ki fény, de Bugybor a folyosó közepe táján egy kamrából csosszanást hallott, s balra, egy közelebbi cellában valaki fojtottan levegő után kapott.
hangings

Context sentences for "hangings" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishEhlana was talking very seriously of hangings and beheadings when we left.'
Amikor eljöttünk, Ehlana nagyon komolyan ígérgette az akasztásokat és lefejezéseket.
EnglishThe windows behind were draped, we noticed, with black hangings embroidered with silver stars.
Az ablakokat ezüst csillagokkal díszített fekete bársonyfüggönyökkel aggatták be.
EnglishThe rose damask couch and scattered armchairs matched the hangings of the bed.
A damasztpamlag és a karosszékek kárpitozása ugyanolyan rózsaszínű volt, mint az ágy függönyei.
EnglishTasseled and wrought hides were the hangings, antlers and strange horns adorned its posts.
A fő épület mégis kétszintes volt, és rengeteg szoba nyílt a folyosókból.
EnglishI see in heaven, he said, a bed adorned with hangings of purple and gold.
- Az égben - mondta - bíbor és arany szőttesekkel díszes ágyat látok.
EnglishShe called to the old woman and disappeared through the hangings into some inner chamber.
Beszólította az öregasszonyt, és eltűnt vele a drapériák mögött valamilyen belső kamrában.
EnglishShadows rose up against the hangings and drapes, distorted and grotesque.
Torz, groteszk árnyak emelkedtek ki a függönyök és kárpitok közül.
EnglishA moment later, he heard the bed-hangings rustle behind him.
Alig néhány pillanattal később meghallotta surranni maga mögött az ágytakarót.
EnglishThe next item is the debate on six motions for a resolution on hangings in Iran.
A következő pont hat állásfoglalásra irányuló indítványról szóló vita az iráni akasztásokkal kapcsolatban.
EnglishThe hangings, centuries dry, exploded into smoke and flame.
A taplószáraz függönyök puskapor módjára füst- és lángtengerré lobbantak.
EnglishWhy do boys always love talking about ghosts and murders and hangings?
Vajon mi lehet az oka annak, hogy a fiúk imádnak szellemekről, meg mindenféle szörnyűséges dologról beszélni?
EnglishThere were rugs and hangings to soften the stone, pierced lamps for light and a brazier for warmth.
A sziklát szőnyegek és drapériák borították, mécsesek világítottak, és egy serpenyőben tűz parázslott.
EnglishThe thick patterned hangings seemed to fill the air with dust.
A szövevényes mintájú kárpitok port leheltek a levegőbe.
EnglishHalf-hidden behind one of the decaying hangings was a stone shelf that held a watchful row of yellowing human skulls.
Az egyik lyukas faliszőnyeg mögött egy mélyedés húzódott, tele megsárgult emberi koponyákkal.
EnglishSome intuition or perhaps a charm warned Kandive when Turjan slipped through the purple hangings.
Valami megérzés vagy talán bűbáj figyelmeztethette Kandive-ot, amikor Turján keresztül surrant a bíbor függönyön.
EnglishIn the foyer, Ziller shook himself again, spattering the gleaming wooden walls and embroidered hangings.
Odabent a kelgir megrázta magát, teleszórva a lambériás falat és a vastag falikárpitot apró, ezüst cseppekkel.
EnglishHe heard the bed-hangings fell back again.
Hallotta, hogy az ágy függönyei visszaesnek a helyükre.
EnglishThere appear to have been several spontanEoUs hangings and a fair number of houses are on fire.
Amikor hirtelen hatalomváltás következik be, sokan valamilyen látható módon akarják bizonyítani az új vezetéshez való hűségüket.
EnglishShe flung back the hangings at the door of the tent; the girl within, Shierl, came slowly forth, eyes wide and dark with fright.
Az félrehúzta a sátor ajtajának függönyeit; és Shierl lehajtott fejjel, ijedt szemekkel bukkant elő.
EnglishI saw the silk hangings wavering in the breeze.
Láttam a szélben fodrozódó selyemfüggönyöket.