EN

to happen [happened|happened] {verb}

volume_up
Whatever happens now, he thought, at least it'll happen to us together.
Bármi is történik most, gondolta, legalább kettőnkkel együtt történik.
For example: 'what will happen, Mr Michel, when the tariff barriers are removed?
Például: "mi történik, Michel úr, ha megszűnnek a tarifális akadályok?
In Mr Quain's books nothing much happens, in Garry Gregson's far too many things happen.
Annak a könyveiben jóformán semmi sem történik, Gregsonében-túlságosan sok minden történik.
If the Treaty of Lisbon comes into force, this will happen automatically.
A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével ez automatikusan megtörténik majd.
I did not think this would happen now, and do not suppose it will happen.
Nem gondolom, hogy ez most megtörténik, és felteszem, hogy a jövőben sem fog.
Ah, there's no saying what things happen or can happen in families.
Mindenféle megtörténik még a jó családokban is, nem igaz?
Back at Army they know such things are bound to happen.
A katonák tudják, hogy ilyesmi mindig előfordul.
I know it does happen that way in concussion, she murmured.
Tudom, hogy agyrázkódásnál előfordul ilyes-mi motyogta, Nem mondott semmi... használhatót?
It does sometimes happen when we're serving in a hurry.
Ez néha előfordul, amikor sietve szervírozunk.
Caro was watching herself, always in fear that something kind might happen again.
Caro folyton figyelte önmagát, mindig félt, hogy esetleg ismét megesik vele valami efféle.
It's just one of those things that happen; where people meet each other in unsuspected places.
Az ilyesmi megesik; az emberek a legváratlanabb helyeken találkoznak.
These things happen, said Chief Inspector Davy, but they happened too often.
Ilyesmi persze megesik mondta Davy főfelügyelő , de egy kicsit túl gyakran fordultak elő efféle esetek.
This is something which does not happen every day.
Erre nem adódik minden nap lehetőség.
No, should that happen, you're better off talking your way out of it, using the diplomatic papers.
Nem, ha bármilyen bonyodalom adódik, elővesszük a diplomata-útlevelünket, és megpróbáljuk kimagyarázni magunkat.
Ha bármi adódik, hívjon.

Context sentences for "to happen" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf anything does happen, we've got plenty of paid professionals to deal with it.
Ha történik valami, van éppen elég profi alkalmazottunk, hogy megbirkózzon vele.
EnglishYou see, I happen to know what you are doing and that it's of vital importance.
Én ugyanis történetesen tudom, hogy min dolgozik, s hogy ez életbevágóan fontos.
EnglishBut, as I say, I am very much concerned as to whether this is likely to happen.
De mint mondtam, komoly aggodalmaim vannak azt illetően, hogy erre sor kerülhet.
EnglishHence, the avoidance of tonnes of CO2 equivalent emissions will no longer happen.
Ebből adódóan több tonnányi CO2 egyenérték kibocsátására nem kerülhet sor immár.
EnglishExpecting nothing to happen, he pressed the starter button for the port engine.
Anélkül, hogy bármit is remélt volna, megnyomta a baloldali motor indítógombját.
EnglishMiss Marple said rather apologetically, Such curious things happen, don't they?
Marple kisasszony bocsánatkérően válaszolt: Történnek ilyen furcsa dolgok, nemde?
EnglishI wanted Wargun to understand what might happen if he made any wrong decisions.
Tudatni szerettem volna Wargunnal, mi történhet, ha véletlenül rossz döntést hoz.
EnglishYou wouldn't want anything like that to happen in your hotel, would you, Flack?
Magának sem lehet érdeke, hogy ilyesmi történjék a szállodájában, nemde, Flack?
EnglishHowever, there must also be a guarantee that it will not happen again in future.
Garanciát kell azonban kapnunk arra is, hogy ez a jövőben ne történhessen meg.
EnglishAnd the Golden Moment was gone beyond reprieve-unless something new was to happen.
Az Arany Pillanat is visszavonhatatlanul el fog múlni hacsak nem történik valami.
EnglishHe had to start thinking about what would happen after they got the Rabbit out.
Bizony, arra is gondolnia kellett, hogy mi lesz azután, ha a csomagot kijuttatták.
EnglishAdrian, nothing will happen to it, said Preston optimistically.
Biztosíthatom, Mr. Adrian, hogy semmi baja nem lesz mondta optimistán Preston.
EnglishTo remember clearly that meeting, and to know what would happen in a year or two...
Emlékezhetett a találkozásra, és tudhatta, mi fog történni egy-két éven belül...
EnglishIf something was going to happen, it would happen in the nave, before the Pendulum.
Ha történnie kell valaminek, a templomhajóban, az Inga előtt fog sor kerülni rá.
EnglishI have a warning to give, Commissioner: I want to see this happen on schedule.
Biztos úr, figyelmeztetem, hogy szeretném, ha mindez ütemterv szerint történne.
EnglishWhat has happened in Japan could happen in other parts of the world - even here.
Ami Japánban történt, az a világ más részein, például nálunk is megtörténhet.
EnglishGod only knew what would happen -- He struggled to steady his hand on the glass.
Isten tudja, mi lesz belőle erőlködött, hogy ne reszkessen a pohár a kezében.
EnglishBut something would happen to him, because things had changed now, hadn't they?
Akkor viszont valami történne ővele, mert a dolgok már különös irányt vettek, nem?
EnglishWhy not call that Clark fellow at Hereford and warn him of what was to happen?
Mi lenne, ha felhívná Clarkot Herefordban, és figyelmeztetné, mi fog történni?
EnglishYes, it could happen, but do you think anybody wants to read a book about it?
Tehát meg fog történni, de gondolod, hogy ezt könyvalakban is el akarják olvasni?