EN harangue
volume_up
{noun}

Synonyms (English) for "harangue":

harangue

Context sentences for "harangue" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMoray went forward and began to harangue them.
Moray előrement, és szónokolni kezdett hozzájuk.
EnglishArasham continued his rambling harangue, but his slurred words were lost in the distance and the murmuring of his followers.
Arasham folytatta fülhasogató rikácsolását, de zavaros mondatait elnyelte a távolság, és híveinek morajlása.
EnglishI didn't come here to harangue you.
Nem azért jöttem ide, hogy szónokolj!
EnglishNo sooner had she stopped her harangue than Aunt Queen appeared, and she threw her arms around me, dirty though I was from the swamp.
Ahogy Jasmine befejezte a szónoklatát, megjelent Queen néni, és a nyakamba borult, holott mocskos voltam a mocsártól.
EnglishYesterday, during the debate with President Pöttering, Mr Farage - during a harangue he gave Parliament - accused me of calling him 'reactionary'.
Tegnap, a Pöttering elnök úr vezette vita alatt Farage úr - miközben szónoklatot tartott a Parlament számára - azzal vádolt meg, hogy "reakciósnak” neveztem.