"harassed" translation into Hungarian

EN

"harassed" in Hungarian

EN

harassed {adjective}

volume_up
harassed (also: troubled)
Does he represent yet a third party in the harassed state of Herzoslovakia?
Talán a sokat zaklatott Herzoslovákia egy harmadik pártját képviseli?
I'll act just as harassed and impatient as ever with Dr. Dart.
Éppen olyan zaklatott és türelmetlen leszek dr. Darttal, mint eddig.
She looked tired this morning, and had an anxious harassed expression.
Fáradtnak látszott, a szeme zaklatott volt s gondterhelt.
The train was due to leave at eight, and it was about ten past eight when the harassed, sweating officers managed to marshal us in the barrack square.
A vonatnak nyolc órakor kellett volna indulnia, de tíz perccel is elmúlt nyolc, mire a bosszús, verítékező tisztek összetereltek bennünket a laktanyaudvaron.

Synonyms (English) for "harassed":

harassed

Context sentences for "harassed" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishActivists from the left-wing movement 'Kazakhstan 2012' are being harassed and jailed.
A "Kazahsztán 2012” baloldali mozgalom aktivistáit zaklatják és börtönbe zárják.
English3, harassed gentleman on the verge of apoplexy - possibly connected with the Government.'
3. Izgatott úr, akit nyilván a guta környékez... esetleg a kormányhoz közel áll.
EnglishA harassed looking father emerged from it with a daughter who looked far calmer than he did.
Egy izgatott apa mászott ki belőle a leányával, aki sokkal nyugodtabbnak látszott.
EnglishHe nodded to De Santis, the harassed Lab Chief, who inquired in an overwrought voice: One to one?
Bólintott de Santisnak, a nyugtalan laboratóriumi főnöknek, aki ijedten kérdezte:
EnglishThe harassed Mitchell said: I don't suppose it matters now, miss.
Azt hiszem, most már nem számít, kisasszony mondta a boldogtalan Mitchell.
EnglishReligious minorities continue to be discriminated against and harassed.
A vallási kisebbségeket továbbra is diszkriminálják és zaklatják.
EnglishThe fat and harassed cook is warding them off with the ladle.
A kövér és elkínzott szakács a merőkanállal tartja távol az embereket.
EnglishThe answer was always a harassed smile and a promise that there should be machine-gun instruction maana.
Mindig zavart mosoly volt a válasz meg az ígéret, hogy a géppuskakiképzés ideje is eljön: manana.
Englishcried the harassed barmaid, measuring pegs of whisky with one eye on the clock.
Nincs literes korsóm! kiáltotta az elkínzott pincérnő, aki félszemmel az órát lesve éppen whiskyt centizett ki.
English...I never harassed you, and I went to jail for no reason?
...hogy sose bántottalak, és ártatlanul csuktak be?
EnglishHe probably realized he could get into trouble if he harassed you.
Rájöhetett, ha zaklatja, csak rosszul jár.
EnglishFifty thousand very small businesses, associations or organisations have been affected and harassed into paying.
Ötvenezer mikrovállalkozás, egyesület vagy szervezet érintett, melyeket addig zaklattak, amíg fizettek.
EnglishFor the past three years, we, too, have been harassed.
Az utóbbi három évben bennünket is zaklattak.
EnglishThe superintendent looked worried and harassed.
A főfelügyelő nyugtalannak és hajszoltnak látszott.
EnglishHis face looked pale, harassed, hunted, almost.
Sápadtnak, elgyötörtnek, szinte űzöttnek látszott.
EnglishAt the moment, six of the seven candidates who stood against President Lukashenko are still being tried and harassed.
Jelenleg a Lukasenko ellen induló hét elnökjelölt közül hat ellen még mindig per folyik, és zaklatásnak van kitéve.
EnglishI'm just the poor harassed local G.P.
Én csak egy szegény, elgyötört falusi orvos vagyok.
EnglishLast year, on that memorable date, Turks harassed sexually Bulgarian young people in the country called Bulgaria.
Tavaly ezen az emlékezetes napon bolgár fiatalok törökök szexuális zaklatásának estek áldozatul a Bulgária nevű országban.
EnglishBecause I don't want my customers harassed.
Nem akarom, hogy zaklassák az vendégeimet.
EnglishYoung people, civil society activists, media professionals and opposition politicians are being harassed and intimidated.
Fiatalokat, civil társadalmi aktivistákat, médiaszakembereket és ellenzéki politikusokat üldöznek és félemlítenek meg.