EN to harden
volume_up
[hardened|hardened] {verb}

When it reaches adulthood, its body hardens and darkens and its wings emerge.
Amikor eléri a kifejlett állapotot, a teste megkeményedik, elsötétedik, a szárnyai pedig kibomlanak.
to harden (also: to chill, to stiffen)
Inspector Craddock, watching the Chief Constable, saw his features harden and stiffen.
Craddock nem vette le a szemét a főfelügyelőről: látta, ahogy megmerevedik az arca.
to harden (also: to endure, to inure, to steel)
to harden (also: to acclimate, to season)
to harden
I saw Gabrielle's face harden as she looked at him.
Láttam, mint keményedik meg Gabrielle arca, ahogy a fiúra néz.
to harden (also: to stiffen)
to harden
The pattern had repeated itself so often down the decades that he was sure he would one day become hardened to the pain such betrayals caused.
Az évtizedek során olyan sokszor ismételték önmagukat az események, hogy Mamoulian érezte, előbb-utóbb megedződik az árulások okozta fájdalommal szemben.
to harden

Context sentences for "to harden" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSo we booked a passage for Grete Harden and carefully didn't give her a background.
Így Grete Hardennek helyet foglaltunk le és biztonságból nem adtunk neki semmi hátteret.
EnglishThey fell for it - jumped to the conclusion that Grete Harden must be Anna Scheele.
Õk bevették, s arra a következtetésre jutottak, hogy biztosan Grete Harden kell Anna Scheele legyen.
EnglishAs soon as your plane had taken off, we arrested the French woman and took Grete Harden to hospital.
Mihelyt a maga gépe felszállt, a francia nőt letartóztattuk és Grete Hardent kórházba vittük.
EnglishGrete Harden was a thin fair haired young woman wearing dark glasses.
Grete Harden sovány, szőke hajú, sötét szemüveges nő volt.
EnglishGrete Harden was sitting on her bed when a tap came on the door.
Grete Harden az ágy szélén ült, s ekkor kopogtattak az ajtón.
EnglishThere's a passage booked by B.O.A.C. in the name of Grete Harden.
A B.O.A.C.-nél van egy hely Grete Harden névre előjegyezve.
EnglishThey cut patches of skin off the fingers and harden them in a tanning solution and make stamps.
Az ujjukból kis bőrcsíkokat vágnak ki, cserzőoldatban megkeményítik, és lenyomatokat készítenek róluk.
EnglishThe cast had been made in two layers, the first allowed to harden before the second was applied.
Az öntvény Kétrétegű volt, az első réteget hagyták megszilárdulni, mielőtt a másodikat rátették volna.
EnglishThen, as Grete Harden passed through, she closed the door from outside and quickly unhooked the board.
Miután Grete Harden belépett, a légikisasszony gyorsan becsukta az ajtót és leakasztotta a táblát.
EnglishWent over to Harden Head and had dinner on the way back.
Átmentünk Harden Headbe, és hazafelé, útközben megvacsoráztunk.
EnglishWe've traced Grete Harden back and there's no such person.
Ellenőriztük Grete Hardent, de ilyen személy nem létezik.
EnglishIt's our idea that Grete Harden is Anna Scheele.
Az a véleményünk, hogy Anna Scheele Grete Harden álnéven utazik
EnglishGrete Harden is Anna Scheele all right, one said.
Minden rendben, Grete Harden most Anna Scheele mondta az egyik.
EnglishNo conversations with fellow travellers, Miss Harden, he said.
Az útitársakkal nem szabad beszélni, miss Harden.
EnglishThen it was gone again, and Morgaine heard her voice harden.
Aztán elmúlt, és Morgaine hangja keményen csengett.
EnglishAnd Igraine felt her face harden into iron.
És Igraine érezte, hogy az arcvonásai megkeményednek, mint az acél.
EnglishWhile it is said: To day, if you shall hear his voice, harden not your hearts, as in that provocation.
Azt mondja ugyanis: Ha ma majd meghalljátok szavát, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint a lázadáskor tettétek.
EnglishGrete Harden followed her guide down the passage.
Grete Harden követte a folyosón az egyenruhás nőt.
EnglishIf he could find a straight sapling perhaps he could fire-harden it into a spear-provided he could sharpen a point.
Ha találna egy egyenes szál fiatal fát, akkor talán dárdává edzhetné... feltéve, hogy tud hegyet készítem hozzá.
EnglishNow then, Miss Harden, he bowed with mock ceremony to Victoria, you will do me the honour to have lunch with me.
Most hát, miss Harden mondta gúnyos udvariassággal meghajolva Victoria felé , tiszteljen meg azzal, hogy velem ebédel.